Epigenetsko dogajanje pri rastlinah

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search

Revision as of 20:05, 18 April 2011

Uvod

DNA zaporedje samo nima vseh potrebnih informacij za določitev fenotipa organizma. Že dolgo je znano, da obstaja veliko odstopanj od normalne kvalitativne genetike, kamor lahko štejemo na primer paramutacije (interakcije med aleli, ki povzročijo dedne mejotske spremembe v ekspresiji enega od alelov) in transgeno utišanje (regulacija genov na transkripcijskem nivoju). Ti pojavi so pri rastlinah zelo pogosti in razširjeni. Dokaze za obstoj teh mehanizmov pa lahko najdemo v različnih okoliščinah.

Personal tools