Epigenetsko dogajanje pri rastlinah

From Wiki FKKT

Revision as of 20:05, 18 April 2011 by Damjana Hriberšek (Talk | contribs)
(diff) ←Older revision | Current revision (diff) | Newer revision→ (diff)
Jump to: navigation, search

Uvod

DNA zaporedje samo nima vseh potrebnih informacij za določitev fenotipa organizma. Že dolgo je znano, da obstaja veliko odstopanj od normalne kvalitativne genetike, kamor lahko štejemo na primer paramutacije (interakcije med aleli, ki povzročijo dedne mejotske spremembe v ekspresiji enega od alelov) in transgeno utišanje (regulacija genov na transkripcijskem nivoju). Ti pojavi so pri rastlinah zelo pogosti in razširjeni. Dokaze za obstoj teh mehanizmov pa lahko najdemo v različnih okoliščinah.

Personal tools