Epigenetsko uravnavanje izražanja genov

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Line 23: Line 23:
''Skupine za projektno nalogo - po trije za vsako poglavje (imena in priimke vpišite v oklepaj za naslovom teme):''
''Skupine za projektno nalogo - po trije za vsako poglavje (imena in priimke vpišite v oklepaj za naslovom teme):''
# ''Mehanizem metilacije DNA'' (Vito Frančič, Aleksander Krajnc, Žan Caf-Feldin)
# ''Mehanizem metilacije DNA'' (Vito Frančič, Aleksander Krajnc, Žan Caf-Feldin)
-
# ''Mehanizem modifikacije histonov'' (Filip Kolenc, Nataša Simonič, ...)
+
# ''Mehanizem modifikacije histonov'' (Filip Kolenc, Nataša Simonič,...)
-
# ''Analiza metilacijskih vzorcev na DNA''
+
# ''Analiza metilacijskih vzorcev na DNA'' (Đorđe Dimitrijević,...)
# ''Analiza posttranslacijskih sprememb histonov'' (Barbara Berki, Maruša Bratuš, Kaja Rupar)
# ''Analiza posttranslacijskih sprememb histonov'' (Barbara Berki, Maruša Bratuš, Kaja Rupar)
# ''Dedovanje metilacijskih vzorcev'' (Brigita Razboršek, Tisa Primc, Urban Bezeljak)
# ''Dedovanje metilacijskih vzorcev'' (Brigita Razboršek, Tisa Primc, Urban Bezeljak)

Revision as of 16:13, 25 February 2011

Seminarska tema pri predmetu Molekularna biologija (Biokemija, 2. letnik) v študijskem letu 2010/11 je Epigenetika. Študenti se bodo razporedili v več skupin (po 3 študente) in obdelali isto temo z več vidikov. Pripravili bodo kratka predavanja znotraj letnika in napisali povzetek v obliki wiki-strani. Naslovi poglavij so:

 1. Mehanizem metilacije DNA
 2. Mehanizem modifikacije histonov
 3. Analiza metilacijskih vzorcev na DNA
 4. Analiza posttranslacijskih sprememb histonov
 5. Dedovanje metilacijskih vzorcev (možen uvod preko http://learn.genetics.utah.edu/content/epigenetics/inheritance/)
 6. Epigenetske spremembe kot posledica načina življenja - prehrana (možen uvod preko http://learn.genetics.utah.edu/content/epigenetics/nutrition/)
 7. Epigenetske spremembe kot posledica načina življenja - psihološki dejavniki (možen uvod preko http://learn.genetics.utah.edu/content/epigenetics/rats/)
 8. Ksenobiotiki in epigenetske spremembe
 9. Epigenetske spremembe in rak
 10. Epigenetske spremembe in debelost
 11. Epigenetski status in motnje delovanja možganov (možen uvod preko http://learn.genetics.utah.edu/content/epigenetics/brain/)
 12. Epigenetska regulacija celičnega cikla
 13. Epigenetika in staranje
 14. Projekt Čovekov epigenom

Vsako temo obdelajo trije študenti. Predlagate lahko tudi dodatne teme ali spremembe naslovov, če se vam to zdi smiselno. Vsaka skupina pripravi povzetek seminarja z vsaj 1000 besedami in ga objavi na tem wikiju. Povzetek ne vsebuje slikovnega gradiva, lahko pa vključuje povezave do slik in videov na spletu. Navedite do 5 ključnih virov (ti ne štejejo v vsoto 1000 besed), ki ste jih uporabili. Pripravite tudi predstavitev, dolgo 8-10 min., ki bo na vrsti v projektnem tednu v začetku aprila 2011 (po 7 predstavitev v 2 urah).


Skupine za projektno nalogo - po trije za vsako poglavje (imena in priimke vpišite v oklepaj za naslovom teme):

 1. Mehanizem metilacije DNA (Vito Frančič, Aleksander Krajnc, Žan Caf-Feldin)
 2. Mehanizem modifikacije histonov (Filip Kolenc, Nataša Simonič,...)
 3. Analiza metilacijskih vzorcev na DNA (Đorđe Dimitrijević,...)
 4. Analiza posttranslacijskih sprememb histonov (Barbara Berki, Maruša Bratuš, Kaja Rupar)
 5. Dedovanje metilacijskih vzorcev (Brigita Razboršek, Tisa Primc, Urban Bezeljak)
 6. Epigenetske spremembe kot posledica načina življenja - prehrana (Luka Bevc, Janja Juvančič, Tjaša Bigec)
 7. Epigenetske spremembe kot posledica načina življenja - psihološki dejavniki (Nives Naraglav,Urška Žbogar, Špela Podjed)
 8. Ksenobiotiki in epigenetske spremembe (Daša Janeš, Alenka Mikuž, Špela Baus)
 9. Epigenetske spremembe in rak (Tjaša Berčič, Dino Ščuk,Nejc Perme)
 10. Epigenetske spremembe in debelost (Kristina Bremec, Petra Gorečan, ...)
 11. Epigenetski status in motnje delovanja možganov (Sabina Kolar, Elmina Handanovič, Tonja Pavlovič)
 12. Epigenetska regulacija celičnega cikla (Janez Meden, Primož Bembič,...)
 13. Epigenetika in staranje (Margareta Žlajpah, Maja Kogoj, Zala Rot)
 14. Projekt Čovekov epigenom (Blaž Svetic, Kaja Tadić...)

Naslov teme povežite z novo wiki-stranjo, na katero napišite povzetek. Na koncu besedila (pod viri) v novo vrstico dodajte naslednji oznaki: [[Category:SEM]] [[Category:BMB]]

Personal tools