Epigenetsko uravnavanje izražanja genov

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Line 36: Line 36:
# ''Epigenetske spremembe kot posledica načina življenja - prehrana''  (Luka Bevc, Janja Juvančič, Tjaša Bigec)
# ''Epigenetske spremembe kot posledica načina življenja - prehrana''  (Luka Bevc, Janja Juvančič, Tjaša Bigec)
# ''Epigenetske spremembe kot posledica načina življenja - psihološki dejavniki'' (Nives Naraglav,Urška Žbogar, Špela Podjed)
# ''Epigenetske spremembe kot posledica načina življenja - psihološki dejavniki'' (Nives Naraglav,Urška Žbogar, Špela Podjed)
-
# ''Ksenobiotiki in epigenetske spremembe'' (Daša Janeš, Alenka Mikuž, Špela Baus)
+
# ''[[Ksenobiotiki in epigenetske spremembe]]'' (Daša Janeš, Alenka Mikuž, Špela Baus)
# ''Epigenetske spremembe in rak''  (Tjaša Berčič, Dino Ščuk,Nejc Perme)
# ''Epigenetske spremembe in rak''  (Tjaša Berčič, Dino Ščuk,Nejc Perme)
# ''[[Epigenetske spremembe in debelost]]''  (Kristina Bremec, Petra Gorečan, Špela Umek)
# ''[[Epigenetske spremembe in debelost]]''  (Kristina Bremec, Petra Gorečan, Špela Umek)

Revision as of 10:43, 18 April 2011

Predstavitev seminarja 2010/11

Seminarska tema pri predmetu Molekularna biologija (Biokemija, 2. letnik) v študijskem letu 2010/11 je Epigenetika. Študenti se bodo razporedili v več skupin (po 3 študente) in obdelali isto temo z več vidikov. Pripravili bodo kratka predavanja znotraj letnika in napisali povzetek v obliki wiki-strani. Naslovi poglavij so:

 1. Mehanizem metilacije DNA
 2. Mehanizem modifikacije histonov
 3. Analiza metilacijskih vzorcev na DNA
 4. Analiza posttranslacijskih sprememb histonov
 5. Dedovanje metilacijskih vzorcev (možen uvod preko http://learn.genetics.utah.edu/content/epigenetics/inheritance/)
 6. Epigenetske spremembe kot posledica načina življenja - prehrana (možen uvod preko http://learn.genetics.utah.edu/content/epigenetics/nutrition/)
 7. Epigenetske spremembe kot posledica načina življenja - psihološki dejavniki (možen uvod preko http://learn.genetics.utah.edu/content/epigenetics/rats/)
 8. Ksenobiotiki in epigenetske spremembe
 9. Epigenetske spremembe in rak
 10. Epigenetske spremembe in debelost
 11. Epigenetski status in motnje delovanja možganov (možen uvod preko http://learn.genetics.utah.edu/content/epigenetics/brain/)
 12. Epigenetska regulacija celičnega cikla
 13. Epigenetika in staranje
 14. Projekt Čovekov epigenom
 15. (rezervna tema) Epigenetsko dogajanje pri rastlinah


Vsako temo obdelajo trije študenti. Predlagate lahko tudi dodatne teme ali spremembe naslovov, če se vam to zdi smiselno. Vsaka skupina pripravi povzetek seminarja z vsaj 1000 besedami in ga objavi na tem wikiju. Povzetek ne vsebuje slikovnega gradiva, lahko pa vključuje povezave do slik in videov na spletu. Navedite do 5 ključnih virov (ti ne štejejo v vsoto 1000 besed), ki ste jih uporabili. Osredotočite se na osnovno temo, ki ste si jo izbrali in vključite čim manj splošnega uvoda. Pripravite tudi predstavitev, dolgo 8-10 min., ki bo na vrsti v projektnem tednu sredi aprila (po 7 predstavitev v 2 urah).

Vse skupine morajo objaviti povzetek seminarja na wikiju najkasneje 18.4. opolnoči. Predstavitve seminarjev 1 - 7 bodo 20.4., ostalih seminarjev pa 22.4. Vsaka skupina ima za predstavitev do 10 minut časa, sledi pa razprava (2-5 min.). Vsak član skupine mora predstaviti en del seminarja, pri čemer mora biti delo enakomerno razdeljeno med vse. V povzetku navedite, kdo je napisal kateri del (na wiki-strani uporabite zavihek 'discussion').


Skupine

Skupine za projektno nalogo - po trije za vsako poglavje (imena in priimke vpišite v oklepaj za naslovom teme):

 1. Mehanizem metilacije DNA (Vito Frančič, Aleksander Krajnc, Žan Caf-Feldin)
 2. Mehanizem modifikacije histonov (Filip Kolenc, Nataša Simonič,Đorđe Dimitrijević)
 3. Analiza metilacijskih vzorcev na DNA (Veronika Rovanšek, Žan Železnik, Eva Tolar)
 4. Analiza posttranslacijskih sprememb histonov (Barbara Berki, Maruša Bratuš, Kaja Rupar)
 5. Dedovanje metilacijskih vzorcev (Brigita Razboršek, Tisa Primc, Urban Bezeljak)
 6. Epigenetske spremembe kot posledica načina življenja - prehrana (Luka Bevc, Janja Juvančič, Tjaša Bigec)
 7. Epigenetske spremembe kot posledica načina življenja - psihološki dejavniki (Nives Naraglav,Urška Žbogar, Špela Podjed)
 8. Ksenobiotiki in epigenetske spremembe (Daša Janeš, Alenka Mikuž, Špela Baus)
 9. Epigenetske spremembe in rak (Tjaša Berčič, Dino Ščuk,Nejc Perme)
 10. Epigenetske spremembe in debelost (Kristina Bremec, Petra Gorečan, Špela Umek)
 11. Epigenetski status in motnje delovanja možganov (Sabina Kolar, Elmina Handanovič, Tonja Pavlovič)
 12. Epigenetska regulacija celičnega cikla (Janez Meden, Primož Bembič, Uroš Stupar)
 13. Epigenetika in staranje (Margareta Žlajpah, Maja Kogoj, Zala Rot)
 14. Projekt Čovekov epigenom (Blaž Svetic, Kaja Tadić, Sabina Mavretič)
 15. (rezervna tema) Epigenetsko dogajanje pri rastlinah (Damjana Hriberšek, Laura Ogrin)

Naslov teme povežite z novo wiki-stranjo, na katero napišite povzetek. Na koncu besedila (pod viri) v novo vrstico dodajte naslednji oznaki: [[Category:SEM]] [[Category:BMB]]

Personal tools