Estron

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(New page: '''Estron'''[http://www.google.si/imgres?imgurl=http://www.3dchem.com/imagesofmolecules/Estrone.jpg&imgrefurl=http://www.3dchem.com/molecules.asp%3FID%3D243&usg=__bfHbsojF3LuW4eMhy9etYaJZt...)
Line 1: Line 1:
-
'''Estron'''[http://www.google.si/imgres?imgurl=http://www.3dchem.com/imagesofmolecules/Estrone.jpg&imgrefurl=http://www.3dchem.com/molecules.asp%3FID%3D243&usg=__bfHbsojF3LuW4eMhy9etYaJZt9M=&h=340&w=349&sz=16&hl=sl&start=0&sig2=VOIdRAM9jncN6feT_naY4Q&zoom=1&tbnid=HnFnaMjEOy-L8M:&tbnh=119&tbnw=160&ei=CwoFTebxA5Hzsga9hbjuCQ&prev=/images%3Fq%3Destrone%26um%3D1%26hl%3Dsl%26client%3Dfirefox-a%26sa%3DN%26rls%3Dorg.mozilla:sl:official%26biw%3D1264%26bih%3D511%26tbs%3Disch:1&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=311&vpy=56&dur=6048&hovh=222&hovw=227&tx=146&ty=146&oei=CwoFTebxA5Hzsga9hbjuCQ&esq=1&page=1&ndsp=19&ved=1t:429,r:1,s:0] je najšibkejši izmed treh najbolj pomembnih [[estrogen]]ov (estradiol, estron, estriol). Estrogeni so spolni hormoni in naravni agonisti na estrogenskih receptorjih. Glaven pomen teh hormonov je uravnavanje(razvoj) ženskih spolnih znakov. V zdravilstvu jih uporabljajo predvsem v terapiji(v obdobju menopavze), v onkologiji in kot kontraceptive. Večina naravnih estrogenov nastaja v jajčnikih v rodnem obdobju ženske. Delujejo tako, da se vežejo na estrogenske receptorje v različnih organih: kosti, dojke, …  
+
'''Estron'''[http://www.google.si/imgres?imgurl=http://www.3dchem.com/imagesofmolecules/Estrone.jpg&imgrefurl=http://www.3dchem.com/molecules.asp%3FID%3D243&usg=__bfHbsojF3LuW4eMhy9etYaJZt9M=&h=340&w=349&sz=16&hl=sl&start=0&sig2=VOIdRAM9jncN6feT_naY4Q&zoom=1&tbnid=HnFnaMjEOy-L8M:&tbnh=119&tbnw=160&ei=CwoFTebxA5Hzsga9hbjuCQ&prev=/images%3Fq%3Destrone%26um%3D1%26hl%3Dsl%26client%3Dfirefox-a%26sa%3DN%26rls%3Dorg.mozilla:sl:official%26biw%3D1264%26bih%3D511%26tbs%3Disch:1&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=311&vpy=56&dur=6048&hovh=222&hovw=227&tx=146&ty=146&oei=CwoFTebxA5Hzsga9hbjuCQ&esq=1&page=1&ndsp=19&ved=1t:429,r:1,s:0] je najšibkejši izmed treh najbolj pomembnih [[estrogen]]ov ([[estradiol]], [[estron]], [[estriol]]). Estrogeni so spolni [[hormoni]] in naravni [[agonist]]i na estrogenskih [[receptor]]jih. Glaven pomen teh hormonov je uravnavanje(razvoj) ženskih spolnih znakov. V zdravilstvu jih uporabljajo predvsem v terapiji(v obdobju menopavze), v onkologiji in kot kontraceptive. Večina naravnih estrogenov nastaja v jajčnikih v rodnem obdobju ženske. Delujejo tako, da se vežejo na estrogenske receptorje v različnih organih: kosti, dojke, …  
Molekulska formula estrona je  C18H22O2 [http://www.google.si/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2f/Estrone.png&imgrefurl=http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Estrone.png&usg=__3F4Dd5ok1HEQI1TVNKgN2OesoBo=&h=983&w=1515&sz=8&hl=sl&start=0&sig2=m6LmjrvqfJ36BRpSVZjNEw&zoom=1&tbnid=gPvBDIF3AUbAxM:&tbnh=104&tbnw=160&ei=CwoFTebxA5Hzsga9hbjuCQ&prev=/images%3Fq%3Destrone%26um%3D1%26hl%3Dsl%26client%3Dfirefox-a%26sa%3DN%26rls%3Dorg.mozilla:sl:official%26biw%3D1264%26bih%3D511%26tbs%3Disch:1&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=457&vpy=76&dur=925&hovh=181&hovw=279&tx=219&ty=79&oei=CwoFTebxA5Hzsga9hbjuCQ&esq=1&page=1&ndsp=19&ved=1t:429,r:2,s:0] Njegova molekulska masa je 270.366 g/mol. Tališče ima pri temperaturi 264,2 °C in je netopen v vodi.[http://www.wolframalpha.com/input/?i=estrone]
Molekulska formula estrona je  C18H22O2 [http://www.google.si/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2f/Estrone.png&imgrefurl=http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Estrone.png&usg=__3F4Dd5ok1HEQI1TVNKgN2OesoBo=&h=983&w=1515&sz=8&hl=sl&start=0&sig2=m6LmjrvqfJ36BRpSVZjNEw&zoom=1&tbnid=gPvBDIF3AUbAxM:&tbnh=104&tbnw=160&ei=CwoFTebxA5Hzsga9hbjuCQ&prev=/images%3Fq%3Destrone%26um%3D1%26hl%3Dsl%26client%3Dfirefox-a%26sa%3DN%26rls%3Dorg.mozilla:sl:official%26biw%3D1264%26bih%3D511%26tbs%3Disch:1&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=457&vpy=76&dur=925&hovh=181&hovw=279&tx=219&ty=79&oei=CwoFTebxA5Hzsga9hbjuCQ&esq=1&page=1&ndsp=19&ved=1t:429,r:2,s:0] Njegova molekulska masa je 270.366 g/mol. Tališče ima pri temperaturi 264,2 °C in je netopen v vodi.[http://www.wolframalpha.com/input/?i=estrone]

Revision as of 20:53, 12 December 2010

Estron[1] je najšibkejši izmed treh najbolj pomembnih estrogenov (estradiol, estron, estriol). Estrogeni so spolni hormoni in naravni agonisti na estrogenskih receptorjih. Glaven pomen teh hormonov je uravnavanje(razvoj) ženskih spolnih znakov. V zdravilstvu jih uporabljajo predvsem v terapiji(v obdobju menopavze), v onkologiji in kot kontraceptive. Večina naravnih estrogenov nastaja v jajčnikih v rodnem obdobju ženske. Delujejo tako, da se vežejo na estrogenske receptorje v različnih organih: kosti, dojke, …

Molekulska formula estrona je C18H22O2 [2] Njegova molekulska masa je 270.366 g/mol. Tališče ima pri temperaturi 264,2 °C in je netopen v vodi.[3] Estron se po zgradbi od estradiola razlikuje po funkcionalni skupini in sicer: estrandiol ima dve OH skupini, estron pa namesto ene hidroksilne skupine ketonsko. Estron nastane iz androgenov po oksidativni odstranitvi C19-metilne skupine in po nadaljnji aromatizaciji obroča.

Estradiol se v jetrih ob prvem prehodu pretvori v estron, zato je raven estrona v krvi višja od ravni estradiola. Začetna višja koncentracija estrogenov v krvi povzroči spremembe v jetrni presnovi.

V času menopavze med estrogeni prevladuje estron. Vsi naravni estrogeni se takrat namreč metabolizirajo v estron. Estron, ki ga uporavljajo v zdravilstvu, ima velike in pomembne učinke. Ugodno vplivajo na metabolizem/presnovo maščob in vzdržujejo ugodno razmerje holesterolov v krvi. Prav tako ima velik vpliv na imunski sistem.Viri:

1. MED RAZGL 2001; 40: 415–421 PREGLEDNI ČLANEK 415; Bojana Pinter1: Spolni hormoni in njihovi biološki učinki

2. http://www.farma-drustvo.si/gradivo_p/Farmacevtska%20kemija%20IV/PREDAVANJA/Steroidi-2007.pdf

3. http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ZaUC-ZMP29QJ:www.farma-drustvo.si/gradivo_p/Farmacevtska%2520kemija%2520III/PREDAVANJA/Steroidne%2520ucinkovine%2520(1.del).ppt+%22naravni+agonisti+na+estrogenskih+receptorjih%22&cd=1&hl=sl&ct=clnk&gl=si

4. http://www.uzivajmozdravo.si/zdravje_in_sport/strokovnjak_svetuje/peter_kaps/vprasanje?aid=2475

Personal tools