Estron

From Wiki FKKT

Revision as of 18:42, 12 December 2010 by Jasna.Druskovic (Talk | contribs)
(diff) ←Older revision | Current revision (diff) | Newer revision→ (diff)
Jump to: navigation, search

Estron[1] je najšibkejši izmed treh najbolj pomembnih estrogenov (estradiol, estron, estriol). Estrogeni so spolni hormoni in naravni agonisti na estrogenskih receptorjih. Glaven pomen teh hormonov je uravnavanje(razvoj) ženskih spolnih znakov. V zdravilstvu jih uporabljajo predvsem v terapiji(v obdobju menopavze), v onkologiji in kot kontraceptive. Večina naravnih estrogenov nastaja v jajčnikih v rodnem obdobju ženske. Delujejo tako, da se vežejo na estrogenske receptorje v različnih organih: kosti, dojke, …

Molekulska formula estrona je C18H22O2 [2] Njegova molekulska masa je 270.366 g/mol. Tališče ima pri temperaturi 264,2 °C in je netopen v vodi.[3] Estron se po zgradbi od estradiola razlikuje po funkcionalni skupini in sicer: estrandiol ima dve OH skupini, estron pa namesto ene hidroksilne skupine ketonsko. Estron nastane iz androgenov po oksidativni odstranitvi C19-metilne skupine in po nadaljnji aromatizaciji obroča.

Estradiol se v jetrih ob prvem prehodu pretvori v estron, zato je raven estrona v krvi višja od ravni estradiola. Začetna višja koncentracija estrogenov v krvi povzroči spremembe v jetrni presnovi.

V času menopavze med estrogeni prevladuje estron. Vsi naravni estrogeni se takrat namreč metabolizirajo v estron. Estron, ki ga uporavljajo v zdravilstvu, ima velike in pomembne učinke. Ugodno vplivajo na metabolizem/presnovo maščob in vzdržujejo ugodno razmerje holesterolov v krvi. Prav tako ima velik vpliv na imunski sistem.Viri:

1. MED RAZGL 2001; 40: 415–421 PREGLEDNI ČLANEK 415; Bojana Pinter1: Spolni hormoni in njihovi biološki učinki

2. http://www.farma-drustvo.si/gradivo_p/Farmacevtska%20kemija%20IV/PREDAVANJA/Steroidi-2007.pdf

3. http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ZaUC-ZMP29QJ:www.farma-drustvo.si/gradivo_p/Farmacevtska%2520kemija%2520III/PREDAVANJA/Steroidne%2520ucinkovine%2520(1.del).ppt+%22naravni+agonisti+na+estrogenskih+receptorjih%22&cd=1&hl=sl&ct=clnk&gl=si

4. http://www.uzivajmozdravo.si/zdravje_in_sport/strokovnjak_svetuje/peter_kaps/vprasanje?aid=2475

Personal tools