Feritin

From Wiki FKKT

Revision as of 12:14, 4 February 2011 by MDolinar (Talk | contribs)
(diff) ←Older revision | Current revision (diff) | Newer revision→ (diff)
Jump to: navigation, search

Feritin

Feritin je 450 kDa težak glubularen protein, sestavljen iz 24 podenot, ki shranjuje železo. Feritin, ki ne vsebuje železa se imenuje apoferitin.

Značilnosti:

Feritin je znotrajcelični protein, ki na kontroliran način shranjuje in sprošča železo. Prisoten je pri bakterijah, algah, višjih rastlinah in živalih. Pri vretenčarjih je sestavljen iz podenot tipa (L)-lahkih, in tipa(H)-težkih, z molekulsko maso 15- 21 kDa. Vsaka izmed 24 podenot je sestavljena iz 4(A,B,C,D) alfa vijačnic, in še ene manjše(E) alfa vijačnice, ki je povezana z alfa vijačnico C. Feritin je sferične oblike, premera 120-130Å, medtem ko je premer notranje praznine(cavity) približno 80Å. Pri človeku deluje tudi kot pufer, ki prepreči pomanjkanje oz. preveliko prisotnost železa v krvi, saj lahko posamezen protein vsebuje do 4500 Fe3+ ionov. Železo je skladiščeno v sredini beljakovinskega kompleksa v obliki kristalov (FeOOH)8 . (FeO.PO4H2). Feritin vsebuje do 23% železa. Prosto železo je za celice škodljivo, saj katalizira nastajanje prostih radikalov iz reaktivnih kisikovih pojavnih oblik, zato ga feritin in hemosiderin skladiščita.

Merjenje železa:

Feritinski test nam z indirektno meritvijo pove kolikšna je količina železa v krvi, saj je količina feritina proporcionalna količini železa v krvi. Za moškega je normalna koncentracija feritina 12-300 ng/mL, za žensko pa 12-150 ng/mL krvi.

Imunski odgovor:

Koncentracija feritina se močno poveča ob infekciji ali raku, zato da prepreči infektorju, da veže železo iz tkiv.

Odziv na stres:

Koncentracija feritina se poviša tudi v stresnih situacijah oz. anoksiji tj. pomanjkanju kisika v celicah.


Več informacij: [1]

Viri:


[2]

[3]

[4]

Personal tools