Fibronektin

From Wiki FKKT

Revision as of 00:58, 5 January 2010 by Xanthis (Talk | contribs)
(diff) ←Older revision | Current revision (diff) | Newer revision→ (diff)
Jump to: navigation, search

FIBRONEKTIN je eden izmed dvovlaknatih strukturnih glikoproteinov. Najdemo ga vezivnem tkivu na površju celic, v plazmi in ostalih telesnih tekočinah. Poznamo dva tipa fibronektina takšnega ki je topen v telesnih tekočinah in takšen ki se ne raztaplja v zunajceličnem matriksu. Fibronektin igra pomembno vlogo pri pravilnem nalaganju in usmeritvi kolagena in medceličnine ter pri vezavi celic na medceličnino. Izdelujejo ga fibrioblasti in nekatere epitelske celice. Celične membrane vsebujejo številne transmembranske proteinske komplekse, imenovane integrini, ki delujejo kot celične adhezirajoče molekule. Eden od integrinov je fibronektinski receptor, ki ustvarja medcelične zveze z aktinskimi filamenti citoskeleta in zunajceličnim fibronektinom. Fibronektin se naprej veže s kolagenom glikozaminglikani (heparin sulfatom). Tako se vzpostavi strukturna kontinuiteta med citoskeletom ter medceličnino. Fibronektin interaktira z različnimi makromolekulami,kot so obtočnilne komponentame strjevanja krvi, površinskimi receptorji živčnih celic, fagocitov in bakterij. Sodeluje pri v mnogih fizioloških procesih kot so embriogeneza (razvoj zarodka), celjenje ran, hemostaza in tromboza. Sintetiziran in prisoten je na fibrioblastih, endotelskih celicah, hondrocitih (celice v hrustancu), glia celicah in mišičnih celicah. Pomemben je pri procesu aktivacije limfocitov T v imunskem sistemu pri presaditvi organov. Različne oblike fibronektina se generirajo iz posebnega spleta tkiv fibronektina na mRNA, ki se prepisuje iz enega gena. Fibronektin na celicah se lahko poveže z virusem in jih tako limfociti T zaznajo. Med to povezavo pride tudi do prenosa genov, ki se lahko uporablja pri zdravljenju raznih imunskih bolezni. Izražanja, degradacija in organizacija spremenjenega fibronektina so bila povezana z mnogimi boleznimi, vključno z rakom in fibrozo.

Viri: Zorc, M. Petrovič D. Histologija. Inštitut za histologijo in embriologijo, medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani. Ljubljana. 2005. http://nethingham.org/FN2009/intro/ http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11249666?dopt=Abstract http://www.biopur.com/fibronectin-c-82.html?gclid=CPXjiP6N954CFcmOzAodrCeyNA

Personal tools