Fikobilini

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

Fikobilini (grško: φύκος (phykos) pomeni 'alga'; latinsko: bilis pomeni 'žolč') so močno obarvana, vodotopna, pomožna fotosintezna barvila. Nahajajo se v rdečih algah in modrozelenih cepljivkah. Ker absorbirajo svetlobo v širšem območju svetlobnega spektra, omogočajo tem organizmom preživetje v slabših svetlobnih pogojih. Molekule fikobilinov v živem organizmu vsebujejo beljakovinski del in kromofor, ki je odgovoren za obarvanje. Značilna predstavnika fikobilinov sta rdeči fikoeritrin [1] in modri fikocianin [2]. Njune molekule vsebujejo kromofore enote fikoeritrobilina in fikocianobilina.

Fikobilini fluorescirajo pri določeni valovni dolžini in se zato pogosto uporabljajo v raziskavah kot kemijske oznake, npr. z vezavo fikobilinskih proteinov na protitelesa s tehniko, imenovano imunofluorescenca. Dobro absorbirajo rdečo, oranžno, rumeno in zeleno svetlobo (to so valovne dolžine, ki jih klorofil A [3] slabo absorbira).

Fikobilin je sestavljen iz štirih pirolovih obročev (tetrapirol), ki so strukturno podobni žolčnemu pigmentu (to pojasnjuje ime). Fikobilini so prav tako tesno povezani s kromofornimi lučmi - odkrivanje rastlinskih fikokromnih pigmentov, ki so prav tako sestavljeni iz odprte verige štirih pirolov.


Slike

  1. Glaucophyta (Alga) http://2.bp.blogspot.com/_mT6gNY0JkNg/SyJpZlbHBjI/AAAAAAAAAjk/48Luaribk-w/s200/Glaucophyta6.jpg
  2. Fikocianin http://www.kii3.ntf.uni-lj.si/e-kemija/file.php/1/output/pomen_barvil/Fikocianin.gif
  3. Fikoeritrin http://www.kii3.ntf.uni-lj.si/e-kemija/file.php/1/output/pomen_barvil/fikoeritrin.gif

Viri

  1. http://www.kii3.ntf.uni-lj.si/e-kemija/file.php/1/output/pomen_barvil/index.html
  2. http://www.gimvic.org/projekti/timko/2003/2c/naravnabarvila/fikobilini.htm
  3. http://en.wikipedia.org/wiki/Phycobilin
Personal tools