Revision history of "Flavonoidi v pomarančnem soku zavirajo oksidacijo, ki jo povzroča nezdrava prehrana"

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search
(Latest | Earliest) View (newer 500) (older 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Diff selection: mark the radio boxes of the versions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with current version, (last) = difference with preceding version, M = minor edit.

  • (cur) (last) 16:18, 12 April 2010 Anaya (Talk | contribs) (1,562 bytes) (New page: Uživanje hrane, ki vsebuje flavonoide lahko ob istočasnem uživanju hitre prehrane z visoko vsebnostjo maščob ter ogljikovih hidratov nevtralizira oksidacijo in vnetja v našem organiz...)
(Latest | Earliest) View (newer 500) (older 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
Personal tools