Fosfatidiletanolamin

From Wiki FKKT

Revision as of 23:05, 6 January 2013 by Saša P (Talk | contribs)
(diff) ←Older revision | Current revision (diff) | Newer revision→ (diff)
Jump to: navigation, search

Fosfatidiletanolamin (PE) ali drugo ime cefalin je fosfolipid, ki je prisoten v vseh bioloških membranah. Nastane z adicijo CDP (citidin-difosfat)-etanolamina na diglicerid, pri čemer se odcepi CMP (citidin-monofosfat).

Struktura: [http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d2/Phosphatidyl-Ethanolamine.png ]

Contents

Zgradba

Fosfolipidi so po zgradbi podobni trigliceridom ali pravim maščobam in so glavni sestavni deli vseh bioloških membran. Alkohol je na dveh mestih zaestren z maščobno kislino, na tretjem mestu pa s fosforno kislino, na katero je vezana neka polarna molekula, v tem primeru etanolamin.


PE v celicah

Najdemo ga v vseh živih celicah in sestavlja 25% vseh fosfolipidov. Pri ljudjeh ga najdemo predvsem v beli možganovnini, živcih, živčnem tkivu in v hrbtenjači. Je pomemben kot predhodnik, podlaga ali donator v večih bioloških poteh.


PE v ljudjeh

PE je pokazal, da je zmožen promovirati nalezljive prione brez pomoči proteina ali nukleinske kisline, ki je edinstvena značilnost priona. Prav tako ima vlogo strjevalca krvi, z fosfatidilserinom povečuje stopnjo oblikovanja trombina s spodbujanjem povazave v faktor V in faktro X, dveh proteinov, ki katalizirata oblikovanje trombina iz protrombina.


PE v bakterijah

Kjer je fosfatidilholin glavni fosfolipid v živalih, je PE glavni fosfolipid v bakteriji. Ena izmed primarnih vlog PE v bakterijskih membranah je razpostritev negativnega naboja, ki so ga povzročili anionski membranski fosfolipidi.


Viri:

[1] [2]

Personal tools