Fosfolipaza a

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Current revision (15:05, 1 February 2013) (view source)
 
(One intermediate revision not shown.)
Line 1: Line 1:
== '''FOSFOLIPAZA A''' ==
== '''FOSFOLIPAZA A''' ==
-
Fosfolipaza A spade med pankreatične encime in siceR v skupino [[lipoliz]]. Poznamo še  fosfolipaze skupin B, C, D ter njihove podtipe. Fosfolipaze A₂ (PLA₂) so encimi različnih tipov, ki spadajo v večjo skupino fosfolipaz A. PLA₂ najdemo v vseh tkivih človeškega organizma, vključno s [http://sl.wikipedia.org/wiki/Krvna_plazma krvno plazmo]. Fosfolipaze A₂ so encimi, ki katalizirajo [[cepitev estrske vezi]] na mestu sn-2 v glicerofosfolipidih, pri čemer se sprostijo proste maščobne kisline in lizofosfolipidi. Pri sesalcih je bilo doslej odkritih 29 encimov PLA₂. Njihovo delovanje je znotraj- in zunajcelično. Večino slednjih predstavljajo sekretorne fosfolipaze A₂, ki so kot encimi ali pa ligandi za različne receptorje vpletene v številne fiziološke in patološke procese ([http://www.kii3.ntf.uni-lj.si/e-kemija/file.php/1/output/lipidi3/naloga_fosfolipaza_A_3.gif slika produkta hidrolize membranskih fosfolipidov s fosfolipazo A₂]).  To je spodbudilo farmacevtska podjetja k intenzivnemu razvoju specifičnih inhibitorjev za lajšanje, preprečevanje in zdravljenje obolenj, povezanih s sekretornimi fosfolipazami A₂, pri živalih in človeku. Fosfolipazo A₂ vsebujejo strupi nekaterih kač (kobra) in čebel.  Razdeljeni so v 5 različnih skupin:  
+
Fosfolipaze A spadajo med pankreatične encime in sicer v skupino [[lipaze|lipaz]]. Poznamo še  fosfolipaze skupin B, C, D ter njihove podtipe. Fosfolipaze A<sub>2</sub> (PLA2) so encimi različnih tipov, ki spadajo v večjo skupino fosfolipaz A. PLA2 najdemo v vseh tkivih človeškega organizma, vključno s [http://sl.wikipedia.org/wiki/Krvna_plazma krvno plazmo]. Fosfolipaze A2 so encimi, ki katalizirajo cepitev [[estrska vez|estrske vezi]] na mestu sn-2 v glicerofosfolipidih, pri čemer se sprostijo proste maščobne kisline in lizofosfolipidi. Pri sesalcih je bilo doslej odkritih 29 encimov PLA2. Njihovo delovanje je znotraj- in zunajcelično. Večino slednjih predstavljajo sekretorne fosfolipaze A2, ki so kot encimi ali pa ligandi za različne receptorje vpletene v številne fiziološke in patološke procese ([http://www.kii3.ntf.uni-lj.si/e-kemija/file.php/1/output/lipidi3/naloga_fosfolipaza_A_3.gif slika produkta hidrolize membranskih fosfolipidov s fosfolipazo A2]).  To je spodbudilo farmacevtska podjetja k intenzivnemu razvoju specifičnih inhibitorjev za lajšanje, preprečevanje in zdravljenje obolenj, povezanih s sekretornimi fosfolipazami A2 pri živalih in človeku. Fosfolipazo A2 vsebujejo strupi nekaterih kač (npr. kobra, modras) in čebel.  Razdeljeni so v 5 različnih skupin:  
----
----
-
-      ''Sekretorne fosfolipaze A₂ (sPLA₂):''
+
-      ''Sekretorne fosfolipaze A2 (sPLA2):''
-
vključeni so v različne (pato)fiziološke procese, kot so npr. metabolizem fosfolipidov, produkcija eikozanoidov, vnetje in primarni obrambni odziv gostitelja. Imajo majhne molekulske mase in potrebujejo Ca²ᶧ ion kot kofaktor. Obsega 11 encimov.
+
Vključene so v različne (pato)fiziološke procese, kot so npr. metabolizem fosfolipidov, produkcija eikozanoidov, vnetje in primarni obrambni odziv gostitelja. Imajo majhne molekulske mase in potrebujejo kalcijev (2+) ion kot kofaktor. Obsega 11 encimov.
-
- ''Citosolne fosfolipaze A₂ (cPLA₂):''
+
- ''Citosolne fosfolipaze A2 (cPLA2):''
-
obsega 6 encimov, med katerimi je najbolje raziskana vloga encima cPLA₂ , ki je ključen pri sproščanju arahidonske kisline (AA). Aktivacija cPLA₂ je tesno povezana s prisotnostjo Ca²ᶧ ionov in fosforilacijo.
+
Obsegajo 6 encimov, med katerimi je najbolje raziskana vloga encima cPLA2, ki je ključen pri sproščanju [[arahidonska kislina|arahidonske kisline]] (AA). Aktivacija cPLA2 je tesno povezana s prisotnostjo Ca-ionov in fosforilacijo.
 +
- ''Od kalcija neodvisne fosfolipaze A2 (iPLA2):''
-
- Ca²ᶧ -neodvisne fosfolipaze A₂ (iPLA₂):
+
Hkrati so tudi transacilaze. Poznanih je 7 encimov. Imajo pomembno vlogo pri preurejanju membranskih fosfolipidov.
-
hkrati so tudi transacilaze. Poznanih je 7 encimov. Imajo pomembno vlogo pri preurejanju membranskih fosfolipidov.
 
 +
- ''PAF–acetilhidrolaze (PAF-AH):''
 +
Znani so 4 encimi,  katerih edinstveni lastnosti sta substratna specifičnost za [[trombocitni aktivator]] in oksidirane fosfolipide, ki imajo oksidirane maščobne kisline dolžine do 9 ogljikovih atomov. PAF-AH za razliko od ostalih PLA2 ne delujejo učinkovito na površini lipidnih membran, temveč bolje hidrolizirajo monomerne substrate v raztopini. Cepitev PAF in oksidiranih fosfolipidov s PAF-AH lahko vodi do zaključka vnetja ali ateroskleroze.
-
- ''PAF – acetilhidrolaz (PAF-AH):''
 
-
poznani so 4 encimi,  katerih edinstveni lastnosti sta substratna specifičnost za
 
-
trombocitni aktivator in oksidirane fosfolipide, ki imajo oksidirane maščobne kisline dolžine do 9 ogljikovih atomov. PAF-AH za razliko od ostalih PLA₂ ne delujejo učinkovito na površini lipidnih membran, temveč bolje hidrolizirajo monomerne substrate v
 
-
raztopini. Cepitev PAF in oksidiranih fosfolipidov s PAF-AH lahko vodi do zaključka vnetja ali ateroskleroze.
 
 +
- ''Lizosomske fosfolipaze A2:''
-
 
+
Zaenkrat je sem uvrščena le ena fosfolipaza, ki ima od Ca-neodvisno fosfolipazno aktivnost in transacilazno aktivnost, podobno kot iPLA2.
-
- ''Lizosomske fosfolipaze A₂:''
+
-
 
+
-
zaenkrat uvrščena le ena fosfolipaza, ki ima od Ca²ᶧ-neodvisno fosfolipazno aktivnost in transacilazno aktivnost, podobno kot iPLA₂.
+
Line 45: Line 41:
   
   
-
- http://www.ffa.uni-lj.si/fileadmin/datoteke/Knjiznica/diplome/2009/Rezar_Cvetka_dipl_nal_2009.pdf
+
* B. Jerman in J. Pungerčar: Sekretorne fosfolipaze A2 in njihova (pato)fiziološka vloga. Farm. Vestnik 2008: 59, 9-15 (!)
-
 
+
* http://www.ffa.uni-lj.si/fileadmin/datoteke/Knjiznica/diplome/2009/Rezar_Cvetka_dipl_nal_2009.pdf
-
- http://www.medenosrce.net/tiskaj.asp?id=74
+
* http://www.kii3.ntf.uni-lj.si/e-kemija/file.php/1/output/lipidi3/index.html
-
 
+
-
- http://www.kii3.ntf.uni-lj.si/e-kemija/file.php/1/output/lipidi3/index.html
+
-
 
+
-
- http://www.lek.si/si/skrb-za-zdravje/medicinski-slovar/
+
[[Category:LEX]]
[[Category:LEX]]

Current revision

FOSFOLIPAZA A

Fosfolipaze A spadajo med pankreatične encime in sicer v skupino lipaz. Poznamo še fosfolipaze skupin B, C, D ter njihove podtipe. Fosfolipaze A2 (PLA2) so encimi različnih tipov, ki spadajo v večjo skupino fosfolipaz A. PLA2 najdemo v vseh tkivih človeškega organizma, vključno s krvno plazmo. Fosfolipaze A2 so encimi, ki katalizirajo cepitev estrske vezi na mestu sn-2 v glicerofosfolipidih, pri čemer se sprostijo proste maščobne kisline in lizofosfolipidi. Pri sesalcih je bilo doslej odkritih 29 encimov PLA2. Njihovo delovanje je znotraj- in zunajcelično. Večino slednjih predstavljajo sekretorne fosfolipaze A2, ki so kot encimi ali pa ligandi za različne receptorje vpletene v številne fiziološke in patološke procese (slika produkta hidrolize membranskih fosfolipidov s fosfolipazo A2). To je spodbudilo farmacevtska podjetja k intenzivnemu razvoju specifičnih inhibitorjev za lajšanje, preprečevanje in zdravljenje obolenj, povezanih s sekretornimi fosfolipazami A2 pri živalih in človeku. Fosfolipazo A2 vsebujejo strupi nekaterih kač (npr. kobra, modras) in čebel. Razdeljeni so v 5 različnih skupin:- Sekretorne fosfolipaze A2 (sPLA2):

Vključene so v različne (pato)fiziološke procese, kot so npr. metabolizem fosfolipidov, produkcija eikozanoidov, vnetje in primarni obrambni odziv gostitelja. Imajo majhne molekulske mase in potrebujejo kalcijev (2+) ion kot kofaktor. Obsega 11 encimov.


- Citosolne fosfolipaze A2 (cPLA2):

Obsegajo 6 encimov, med katerimi je najbolje raziskana vloga encima cPLA2, ki je ključen pri sproščanju arahidonske kisline (AA). Aktivacija cPLA2 je tesno povezana s prisotnostjo Ca-ionov in fosforilacijo.


- Od kalcija neodvisne fosfolipaze A2 (iPLA2):

Hkrati so tudi transacilaze. Poznanih je 7 encimov. Imajo pomembno vlogo pri preurejanju membranskih fosfolipidov.


- PAF–acetilhidrolaze (PAF-AH):

Znani so 4 encimi, katerih edinstveni lastnosti sta substratna specifičnost za trombocitni aktivator in oksidirane fosfolipide, ki imajo oksidirane maščobne kisline dolžine do 9 ogljikovih atomov. PAF-AH za razliko od ostalih PLA2 ne delujejo učinkovito na površini lipidnih membran, temveč bolje hidrolizirajo monomerne substrate v raztopini. Cepitev PAF in oksidiranih fosfolipidov s PAF-AH lahko vodi do zaključka vnetja ali ateroskleroze.- Lizosomske fosfolipaze A2:

Zaenkrat je sem uvrščena le ena fosfolipaza, ki ima od Ca-neodvisno fosfolipazno aktivnost in transacilazno aktivnost, podobno kot iPLA2.Viri:

Personal tools