Fosfolipaza a

From Wiki FKKT

Revision as of 10:32, 13 December 2010 by Belkisa (Talk | contribs)
Jump to: navigation, search

FOSFOLIPAZA A

Fosfolipaza A spade med pankreatične encime in siceR v skupino lipoliz. Poznamo še fosfolipaze skupin B, C, D ter njihove podtipe. Fosfolipaze A₂ (PLA₂) so encimi različnih tipov, ki spadajo v večjo skupino fosfolipaz A. PLA₂ najdemo v vseh tkivih človeškega organizma, vključno s krvno plazmo. Fosfolipaze A₂ so encimi, ki katalizirajo cepitev estrske vezi na mestu sn-2 v glicerofosfolipidih, pri čemer se sprostijo proste maščobne kisline in lizofosfolipidi. Pri sesalcih je bilo doslej odkritih 29 encimov PLA₂. Njihovo delovanje je znotraj- in zunajcelično. Večino slednjih predstavljajo sekretorne fosfolipaze A₂, ki so kot encimi ali pa ligandi za različne receptorje vpletene v številne fiziološke in patološke procese (slika produkta hidrolize membranskih fosfolipidov s fosfolipazo A₂). To je spodbudilo farmacevtska podjetja k intenzivnemu razvoju specifičnih inhibitorjev za lajšanje, preprečevanje in zdravljenje obolenj, povezanih s sekretornimi fosfolipazami A₂, pri živalih in človeku. Fosfolipazo A₂ vsebujejo strupi nekaterih kač (kobra) in čebel. Razdeljeni so v 5 različnih skupin:- Sekretorne fosfolipaze A₂ (sPLA₂):

vključeni so v različne (pato)fiziološke procese, kot so npr. metabolizem fosfolipidov, produkcija eikozanoidov, vnetje in primarni obrambni odziv gostitelja. Imajo majhne molekulske mase in potrebujejo Ca²ᶧ ion kot kofaktor. Obsega 11 encimov.


- Citosolne fosfolipaze A₂ (cPLA₂):

obsega 6 encimov, med katerimi je najbolje raziskana vloga encima cPLA₂ , ki je ključen pri sproščanju arahidonske kisline (AA). Aktivacija cPLA₂ je tesno povezana s prisotnostjo Ca²ᶧ ionov in fosforilacijo.- Ca²ᶧ -neodvisne fosfolipaze A₂ (iPLA₂):

hkrati so tudi transacilaze. Poznanih je 7 encimov. Imajo pomembno vlogo pri preurejanju membranskih fosfolipidov.- PAF – acetilhidrolaz (PAF-AH):

poznani so 4 encimi, katerih edinstveni lastnosti sta substratna specifičnost za trombocitni aktivator in oksidirane fosfolipide, ki imajo oksidirane maščobne kisline dolžine do 9 ogljikovih atomov. PAF-AH za razliko od ostalih PLA₂ ne delujejo učinkovito na površini lipidnih membran, temveč bolje hidrolizirajo monomerne substrate v raztopini. Cepitev PAF in oksidiranih fosfolipidov s PAF-AH lahko vodi do zaključka vnetja ali ateroskleroze.- Lizosomske fosfolipaze A₂:

zaenkrat uvrščena le ena fosfolipaza, ki ima od Ca²ᶧ-neodvisno fosfolipazno aktivnost in transacilazno aktivnost, podobno kot iPLA₂.Viri:

- http://www.ffa.uni-lj.si/fileadmin/datoteke/Knjiznica/diplome/2009/Rezar_Cvetka_dipl_nal_2009.pdf

- http://www.medenosrce.net/tiskaj.asp?id=74

- http://www.kii3.ntf.uni-lj.si/e-kemija/file.php/1/output/lipidi3/index.html

- http://www.lek.si/si/skrb-za-zdravje/medicinski-slovar/

Personal tools