Fosfolipaza a

From Wiki FKKT

Revision as of 15:05, 1 February 2013 by MDolinar (Talk | contribs)
(diff) ←Older revision | Current revision (diff) | Newer revision→ (diff)
Jump to: navigation, search

FOSFOLIPAZA A

Fosfolipaze A spadajo med pankreatične encime in sicer v skupino lipaz. Poznamo še fosfolipaze skupin B, C, D ter njihove podtipe. Fosfolipaze A2 (PLA2) so encimi različnih tipov, ki spadajo v večjo skupino fosfolipaz A. PLA2 najdemo v vseh tkivih človeškega organizma, vključno s krvno plazmo. Fosfolipaze A2 so encimi, ki katalizirajo cepitev estrske vezi na mestu sn-2 v glicerofosfolipidih, pri čemer se sprostijo proste maščobne kisline in lizofosfolipidi. Pri sesalcih je bilo doslej odkritih 29 encimov PLA2. Njihovo delovanje je znotraj- in zunajcelično. Večino slednjih predstavljajo sekretorne fosfolipaze A2, ki so kot encimi ali pa ligandi za različne receptorje vpletene v številne fiziološke in patološke procese (slika produkta hidrolize membranskih fosfolipidov s fosfolipazo A2). To je spodbudilo farmacevtska podjetja k intenzivnemu razvoju specifičnih inhibitorjev za lajšanje, preprečevanje in zdravljenje obolenj, povezanih s sekretornimi fosfolipazami A2 pri živalih in človeku. Fosfolipazo A2 vsebujejo strupi nekaterih kač (npr. kobra, modras) in čebel. Razdeljeni so v 5 različnih skupin:- Sekretorne fosfolipaze A2 (sPLA2):

Vključene so v različne (pato)fiziološke procese, kot so npr. metabolizem fosfolipidov, produkcija eikozanoidov, vnetje in primarni obrambni odziv gostitelja. Imajo majhne molekulske mase in potrebujejo kalcijev (2+) ion kot kofaktor. Obsega 11 encimov.


- Citosolne fosfolipaze A2 (cPLA2):

Obsegajo 6 encimov, med katerimi je najbolje raziskana vloga encima cPLA2, ki je ključen pri sproščanju arahidonske kisline (AA). Aktivacija cPLA2 je tesno povezana s prisotnostjo Ca-ionov in fosforilacijo.


- Od kalcija neodvisne fosfolipaze A2 (iPLA2):

Hkrati so tudi transacilaze. Poznanih je 7 encimov. Imajo pomembno vlogo pri preurejanju membranskih fosfolipidov.


- PAF–acetilhidrolaze (PAF-AH):

Znani so 4 encimi, katerih edinstveni lastnosti sta substratna specifičnost za trombocitni aktivator in oksidirane fosfolipide, ki imajo oksidirane maščobne kisline dolžine do 9 ogljikovih atomov. PAF-AH za razliko od ostalih PLA2 ne delujejo učinkovito na površini lipidnih membran, temveč bolje hidrolizirajo monomerne substrate v raztopini. Cepitev PAF in oksidiranih fosfolipidov s PAF-AH lahko vodi do zaključka vnetja ali ateroskleroze.- Lizosomske fosfolipaze A2:

Zaenkrat je sem uvrščena le ena fosfolipaza, ki ima od Ca-neodvisno fosfolipazno aktivnost in transacilazno aktivnost, podobno kot iPLA2.Viri:

Personal tools