Galaktoza

From Wiki FKKT

Revision as of 00:28, 5 January 2010 by Dinozaversnik (Talk | contribs)
(diff) ←Older revision | Current revision (diff) | Newer revision→ (diff)
Jump to: navigation, search

Galaktoza je vrsta sladkorja, ki je manj sladka kot glukoza. Imamo jo za hranljivo sladilo, ker vsebuje prehransko energijo. Ime izvira iz starogrške besede za mleko (galaktos). Galaktan je polimer sladkorne galaktoze. Najdemo ga v hemicelulozi in ga lahko pretvorimo v galaktozo s hidrolizo. Galaktozina topnost v vodi je 68.30 gramov na 100 gramov vode pri 20-25 stopinjah Celzija.


Contents

Viri

Najdemo jo v mlečnih izdelkih, sladkorni pesi in smolah ter rastlinskih sluzeh. Sintetizira se tudi v telesu, kjer sestavlja del glikolipidov in glikoproteinov v nekaterih tkivih.


Kemijske reakcije

Oksidacija galaktoze z dušikovo kislino nam da galaktarično kislino. Amonijeva sol te kisline proizvede C4H4HN ob suhi destilaciji po naslednji formuli: (2NH4)^2+(C6H4O8)^2- (suha destilacija) -> C4H5N + 2CO2 + 4H2O + NH3

Povezava z laktozo

Galaktoza je monosaharid. Ko ga združimo z glukozo z dehidracijsko reakcijo, dobimo disaharidovo laktozo. Hidroliza laktoze v glukozo in galaktozo je katalizirana z encimom laktoze, β-galaktozidaza. V človeškem telesu se glukoza spreminja v galaktozo preko heksoneogeneze , da omogoči mlečnim žlezam izločanje laktoze. Kakorkoli, večina galaktoze v mleku je sintetizirane iz galaktoze, vzete iz krvi, in samo 35(+-)6% nastane s pomočjo de novo sinteze. Tudi glicerol nekaj prispeva k proizvodnji mlečne galaktoze. Galaktoza in glukoza sta proizvedena s pomočjo hidrolize laktoze in β-galaktozidaze. Ta encim nastane s pomočjo lac operona v E. coli.

Struktura in izomerija

Prvi in zadnji -OH skupini kažeta v isto smer, druga in tretja pa v drugo smer. D-Galaktoza ima enako konfiguracijo kot njen predzadnji ogljik. D-gliceraldehid. Galaktoza je diastereomer glukoze.


Metabolizem galaktoze v jetrih

V jetrih je galaktoza pretvorjena v glukozni 6-fosfat:


   galacto-        uridyl        phosphogluco-
    kinase        transferase        mutase
 gal --------> gal 1 P ------------------> glc 1 P -----------> glc 6 P
              ^      \
             /       v
            UDP-glc    UDP-gal
             ^       /
              \___________/
               epimerase

Viri

Galaktoza na wikipediji (angleški)

Personal tools