Galaktoza

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

Galaktoza je vrsta sladkorja, ki je manj sladka kot glukoza. Imamo jo za hranljivo sladilo, ker vsebuje prehransko energijo. Ime izvira iz starogrške besede za mleko (galaktos). Galaktan je polimer sladkorne galaktoze. Najdemo ga v hemicelulozi in ga lahko pretvorimo v galaktozo s hidrolizo. Topnost galaktoze v vodi je 68,30 gramov na 100 gramov vode pri 20-25 stopinjah Celzija.


Contents

Kje jo najdemo

Najdemo jo v mlečnih izdelkih, sladkorni pesi in smolah ter rastlinskih sluzeh. Sintetizira se tudi v telesu, kjer sestavlja del glikolipidov in glikoproteinov v nekaterih tkivih.


Povezava z laktozo

Galaktoza je monosaharid. Ko ga spojimo z glukozo z dehidracijsko reakcijo, dobimo disaharid laktozo. Hidrolizo laktoze v glukozo in galaktozo katalizira encim laktoza-β-galaktozidaza. V človeškem telesu se glukoza spreminja v galaktozo preko heksoneogeneze ki zagotavlja sintezo laktoze v mlečnih žlezah. Večina galaktoze v mleku izhaja iz galaktoze v krvi, in samo 35(+-)6 % je nastane s pomočjo de novo sinteze. Tudi glicerol nekaj prispeva k proizvodnji mlečne galaktoze. Galaktoza in glukoza nastajata tudi s hidrolizo laktoze z β-galaktozidazo. Ta encim je pri bakteriji Escherichia coli zapisan na operonu lac.


Struktura in izomerija

Če galaktozo narišemo v linearni obliki, prva in zadnja -OH skupina kažeta v isto smer, druga in tretja pa v drugo smer. Galaktoza je diastereomer glukoze.


Metabolizem galaktoze v jetrih

V jetrih se galaktoza pretvori v glukoza-6-fosfat:


   galakto-        uridil-        fosfogluko-
    kinaza        transferaza        mutaza
 gal --------> gal 1 P ------------------> glc 1 P -----------> glc 6 P
              ^      \
             /       v
            UDP-glc    UDP-gal
             ^       /
              \___________/
               epimeraza

Viri

Galaktoza na Wikipediji (angleški)

Personal tools