Germin

From Wiki FKKT

Revision as of 12:24, 1 February 2013 by MDolinar (Talk | contribs)
(diff) ←Older revision | Current revision (diff) | Newer revision→ (diff)
Jump to: navigation, search

Germin je homopentameren glikoprotein, čigar sinteza sovpada z razvojem kaljenja pšeničnega zarodka. Je topen v vodi in odporen na pepsin. Njegova monomerna molekulska masa je 25 kDa, oligomerna pa 125 kDa. Značilnost tega proteina sta zgradba v obliki beta sodčka in prisotnost signalnega peptida. Germin največkrat zaradi svojega imena zmotno povezujejo s pojavom, ki se v angleščini imenuje »germination«, v slovenščini pa temu pojavu rečemo kaljenje. Čeprav germin res pomaga pri kaljenju zrn, deluje v vseh organih rastline in v vseh razvojnih fazah. Vsi germini so vsaj deloma povezani z zunajceličnim matriksom [1].

Germin in germinu podobni proteini imajo več različnih funkcij. Nekateri delujejo kot oksalat oksidaze ali kot superoksid dismutaze, medtem ko drugi germini delujejo kot strukturni proteini ali receptorji za avksine ali za različne proteine. Z oksalat oksidazno aktivnostjo v žitaricah generirajo vodikov peroksid (H2O2) in s tem igrajo pomembno vlogo pri razvoju rastlin in pri njihovi obrambi [2].

Danes znanstveniki veliko eksperimentirajo z germinom, saj so ugotovili, da je ključ za zaščito nekaterih rastlin. S spreminjanjem njihove sestave poskušajo zaščiti riža pred boleznimi, ki jih prenašajo žuželke (npr. kobilice)[3]

Viri

Personal tools