Glikogen

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search

A. Gaber (Talk | contribs)
(New page: Glikogen je rezervni polisaharid pri živalih. Sestavljen je iz D-glukopiranoznih enot, ki so med seboj povezane z 1α-4 in 1α-6 vezmi. Njegova zgradba je podobna amilopektinu, le da so 1...)
Next diff →

Revision as of 23:28, 25 November 2009

Glikogen je rezervni polisaharid pri živalih. Sestavljen je iz D-glukopiranoznih enot, ki so med seboj povezane z 1α-4 in 1α-6 vezmi. Njegova zgradba je podobna amilopektinu, le da so 1α-6 vezi pri glikogenu bolj pogoste. Pojavljajo se na vsakih 6-8 molekul. Najdemo ga lahko v obliki granul v citosolu številnih tipov celic. Največ se ga nahaja v mišicah (približno 75 %)v jetrih (okoli 22%), manj pa v ledvicah, možganih in belih krvničkah.

Personal tools