Glikozil transferaza

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Line 12: Line 12:
== Viri ==
== Viri ==
-
#[https://en.wikipedia.org/wiki/Transglycosylase|"Glycosyltransferase"] Wikipedia. Citirano 21. oktobra 2013.
+
#[https://en.wikipedia.org/wiki/Transglycosylase "Glycosyltransferase"] Wikipedia. Citirano 21. oktobra 2013.
-
#[http://www.bionity.com/en/encyclopedia/Glycosyltransferase.html|"Glycosyltransferase"] Bionity. CHEMIE.DE. Citirano 21. oktobra 2013.
+
#[http://www.bionity.com/en/encyclopedia/Glycosyltransferase.html "Glycosyltransferase"] Bionity. CHEMIE.DE. Citirano 21. oktobra 2013.
-
#[http://www.cazypedia.org/index.php/Glycosyltransferases|"Glycosyltransferases"] CAZypedia. Citirano 21. oktobra 2013.
+
#[http://www.cazypedia.org/index.php/Glycosyltransferases "Glycosyltransferases"] CAZypedia. Citirano 21. oktobra 2013.
[[Category:LEX]]
[[Category:LEX]]

Revision as of 16:38, 22 October 2013

Članek je v postopku urejanja!

Glikozil transferaze (krajše GTF), znane tudi kot transglikozilaze, so encimi (EC 2.4), ki sodelujejo pri nastanku naravnih glikozidnih vezi tako, da katalizirajo prenos monosaharidne skupine od "aktiviranega" saharidnega fosfata (glikozidni donator) na sprejemno molekulo, ki je ponavadi alkohol. Produkti glikozidnega prenosa so lahko monosaharidni glikozidi, oligosagaridi ali polisaharidi. Nekatere glikozil transferaze katalizirajo prenos na anorganski fostat ali vodo. Glikozidni prenos se lahko izvede tudi na del proteina, ponavadi na tirozin, serin ali treonin. [1] [2] [3]

Zunanje povezave

Viri

  1. "Glycosyltransferase" Wikipedia. Citirano 21. oktobra 2013.
  2. "Glycosyltransferase" Bionity. CHEMIE.DE. Citirano 21. oktobra 2013.
  3. "Glycosyltransferases" CAZypedia. Citirano 21. oktobra 2013.
Personal tools