Glikozil transferaza

From Wiki FKKT

Revision as of 15:54, 22 October 2013 by Chloris (Talk | contribs)
(diff) ←Older revision | Current revision (diff) | Newer revision→ (diff)
Jump to: navigation, search

Članek je v postopku urejanja!

Glikozil transferaze (krajše GTF), znane tudi kot transglikozilaze, so encimi (EC 2.4), ki sodelujejo pri nastanku naravnih glikozidnih vezi tako, da katalizirajo prenos monosaharidne skupine od "aktiviranega" saharidnega fosfata (glikozidni donator) na sprejemno molekulo, ki je ponavadi alkohol. Produkti glikozidnega prenosa so lahko monosaharidni glikozidi, oligosagaridi ali polisaharidi. Nekatere glikozil transferaze katalizirajo prenos na anorganski fostat ali vodo. Glikozidni prenos se lahko izvede tudi na del proteina, ponavadi na tirozin, serin ali treonin. [1] [2] [3]

Zunanje povezave

Viri

Personal tools