Histon-demetilaza JHDM2A vpliva na moško neplodnost in debelost

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search

Alenka Mikuž (Talk | contribs)
(New page: == '''Histon-demetilaza JHDM2A vpliva na moško neplodnost in debelost''' == '''Proteini jumonji''' z '''domeno jmjC''' spadajo v skupino '''histon-demetilaz''' in so transkripcijski fak...)
Next diff →

Revision as of 00:16, 23 December 2009

Histon-demetilaza JHDM2A vpliva na moško neplodnost in debelost

Proteini jumonji z domeno jmjC spadajo v skupino histon-demetilaz in so transkripcijski faktorji, ki sodelujejo pri transkripcijski represiji in/ali regulaciji kromatina med demetilacijo histona. Da bi pojasnili fiziološke funkcije histo-demetilaze JHDM2A, so znanstveniki naredili raziskavo v laboratoriju z mišmi z izbitim genom JHDM2A.

Miši moškega spola so imele manjše testise in bile neplodne, saj se spermatidi zaradi oslabljene kondenzacije kromatinov niso podaljšali, raven metilacije H3K9 pa je presenetljivo ostala enaka. Enaka je ostala tudi raven hormonov LH, FSH in testosterona.

Poleg moške neplodnosti so miši z izbitim genom pokazale fenotip debelosti, kot na primer povečano nalaganje telesne maščobe in višjo vsebnost serumskih lipidov pri nespremenjenem hranjenju.

Z raziskavo so pokazali, da je histon-demetilaza JHDM2A nujna za spermatogenezo in da ima pomembno vlogo pri regulaciji metabolnih genov v mišičnem in rjavem maščobnem tkivu. In ker se JHDM2A veže na specifične tarčne gene, ne more biti nadomestljiva z nobeno drugo histon-demetilazo z domeno jmjC, kar pa kaže na pomembnost te molekule in vivo.

Povezava do članka

Personal tools