Histonska demetilaza JHDM2A vpliva na moško neplodnost in debelost

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search

Alenka Mikuž (Talk | contribs)
(New page: == '''Histonska demetilaza JHDM2A vpliva na moško neplodnost in debelost''' == '''Jumonji proteini''' z '''JmjC domeno''' spadajo v skupino '''histonskih demetilaz''' in so transkripcij...)
Next diff →

Revision as of 17:56, 9 December 2009

Histonska demetilaza JHDM2A vpliva na moško neplodnost in debelost

Jumonji proteini z JmjC domeno spadajo v skupino histonskih demetilaz in so transkripcijski faktorji, ki sodelujejo pri transkripcijski represiji in/ali regulaciji kromatina med demetilacijo histona. Da bi pojasnili fiziološke funkcije histonske demetilaze JHDM2A, so znanstveniki naredili raziskavo v laboratoriju z mišmi z izbitim genom JHDM2A.

Miši moškega spola so imele manjše testise in bile neplodne, saj se spermatidi zaradi oslabljene kondenzacije kromatinov niso podaljšali, raven metilacije H3K9 pa je presenetljivo ostala enaka. Enaka je ostala tudi raven LH, FSH in testosterona.

Poleg moške neplodnosti so miši z izbitim genom pokazale fenotip debelosti, kot na primer povečano nalaganje telesne maščobe in višjo vsebnost serumskih lipidov pri nespremenjenem hranjenju.

Z raziskavo so pokazali, da je histonska demetilaza JHDM2A nujna za spermatogenezo in da ima pomembno vlogo pri regulaciji metabolnih genov v mišičnem in rjavem maščobnem tkivu. In ker se JHDM2A veže na specifične tarčne gene, ne more biti nadomestljiva z nobeno drugo histonsko demetilazo z JmjC-domeno, kar pa kaže na pomembnost te molekule in vivo.

Personal tools