Histonska demetilaza JHDM2A vpliva na moško neplodnost in debelost

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Line 2: Line 2:
-
'''Jumonji proteini''' z '''JmjC domeno''' spadajo v skupino '''histonskih demetilaz''' in so transkripcijski faktorji, ki sodelujejo pri transkripcijski represiji in/ali regulaciji '''kromatina''' med demetilacijo '''histona'''.  
+
'''Proteini jumonji''' z '''domeno jmjC''' spadajo v skupino '''histon-demetilaz''' in so transkripcijski faktorji, ki sodelujejo pri transkripcijski represiji in/ali regulaciji '''kromatina''' med demetilacijo '''histona'''.  
-
Da bi pojasnili fiziološke funkcije '''histonske demetilaze JHDM2A''', so znanstveniki naredili raziskavo v laboratoriju z mišmi z izbitim genom JHDM2A.
+
Da bi pojasnili fiziološke funkcije '''histo-demetilaze JHDM2A''', so znanstveniki naredili raziskavo v laboratoriju z mišmi z izbitim genom JHDM2A.
   
   
-
Miši moškega spola so imele manjše [http://en.wikipedia.org/wiki/Testicle testise] in bile [http://en.wikipedia.org/wiki/Infertility neplodne], saj se [http://en.wikipedia.org/wiki/Spermatid spermatidi] zaradi oslabljene '''kondenzacije kromatinov''' niso podaljšali, raven [http://sl.wikipedia.org/wiki/Metilacija metilacije] H3K9 pa je presenetljivo ostala enaka. Enaka je ostala tudi raven [http://en.wikipedia.org/wiki/Luteinizing_hormone LH], [http://en.wikipedia.org/wiki/Follicle-stimulating_hormone FSH] in [http://en.wikipedia.org/wiki/Testosterone testosterona].  
+
Miši moškega spola so imele manjše [http://en.wikipedia.org/wiki/Testicle testise] in bile [http://en.wikipedia.org/wiki/Infertility neplodne], saj se [http://en.wikipedia.org/wiki/Spermatid spermatidi] zaradi oslabljene '''kondenzacije kromatinov''' niso podaljšali, raven [http://sl.wikipedia.org/wiki/Metilacija metilacije] H3K9 pa je presenetljivo ostala enaka. Enaka je ostala tudi raven hormonov [http://en.wikipedia.org/wiki/Luteinizing_hormone LH], [http://en.wikipedia.org/wiki/Follicle-stimulating_hormone FSH] in [http://en.wikipedia.org/wiki/Testosterone testosterona].  
Poleg moške neplodnosti so miši z izbitim genom pokazale fenotip [http://sl.wikipedia.org/wiki/Debelost debelosti], kot na primer povečano nalaganje telesne maščobe in višjo vsebnost serumskih lipidov pri nespremenjenem hranjenju.
Poleg moške neplodnosti so miši z izbitim genom pokazale fenotip [http://sl.wikipedia.org/wiki/Debelost debelosti], kot na primer povečano nalaganje telesne maščobe in višjo vsebnost serumskih lipidov pri nespremenjenem hranjenju.
-
Z raziskavo so pokazali, da je histonska demetilaza JHDM2A nujna za [http://sl.wikipedia.org/wiki/Spermatogeneza spermatogenezo] in da ima pomembno vlogo pri regulaciji metabolnih genov v mišičnem in [http://en.wikipedia.org/wiki/Brown_adipose_tissue rjavem maščobnem tkivu]. In ker se JHDM2A veže na specifične tarčne gene, ne more biti nadomestljiva z nobeno drugo histonsko demetilazo z JmjC-domeno, kar pa kaže na pomembnost te molekule ''in vivo''.
+
Z raziskavo so pokazali, da je histon-demetilaza JHDM2A nujna za [http://sl.wikipedia.org/wiki/Spermatogeneza spermatogenezo] in da ima pomembno vlogo pri regulaciji metabolnih genov v mišičnem in [http://en.wikipedia.org/wiki/Brown_adipose_tissue rjavem maščobnem tkivu]. In ker se JHDM2A veže na specifične tarčne gene, ne more biti nadomestljiva z nobeno drugo histon-demetilazo z domeno jmjC, kar pa kaže na pomembnost te molekule ''in vivo''.
Povezava do [http://www.andrologyjournal.org/cgi/rapidpdf/jandrol.109.008052v1 članka]
Povezava do [http://www.andrologyjournal.org/cgi/rapidpdf/jandrol.109.008052v1 članka]

Revision as of 00:14, 23 December 2009

Histonska demetilaza JHDM2A vpliva na moško neplodnost in debelost

Proteini jumonji z domeno jmjC spadajo v skupino histon-demetilaz in so transkripcijski faktorji, ki sodelujejo pri transkripcijski represiji in/ali regulaciji kromatina med demetilacijo histona. Da bi pojasnili fiziološke funkcije histo-demetilaze JHDM2A, so znanstveniki naredili raziskavo v laboratoriju z mišmi z izbitim genom JHDM2A.

Miši moškega spola so imele manjše testise in bile neplodne, saj se spermatidi zaradi oslabljene kondenzacije kromatinov niso podaljšali, raven metilacije H3K9 pa je presenetljivo ostala enaka. Enaka je ostala tudi raven hormonov LH, FSH in testosterona.

Poleg moške neplodnosti so miši z izbitim genom pokazale fenotip debelosti, kot na primer povečano nalaganje telesne maščobe in višjo vsebnost serumskih lipidov pri nespremenjenem hranjenju.

Z raziskavo so pokazali, da je histon-demetilaza JHDM2A nujna za spermatogenezo in da ima pomembno vlogo pri regulaciji metabolnih genov v mišičnem in rjavem maščobnem tkivu. In ker se JHDM2A veže na specifične tarčne gene, ne more biti nadomestljiva z nobeno drugo histon-demetilazo z domeno jmjC, kar pa kaže na pomembnost te molekule in vivo.

Povezava do članka

Personal tools