Imena malih bioloških molekul

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(F)
(C)
Line 7: Line 7:
==C==
==C==
chalcone - halkon<br>
chalcone - halkon<br>
 +
chitosan - hitosan, hitozan [pojavljata se obe obliki; na MF in FFA uporabljajo izraz 'hitosan', enako na FKKT UM]
==F==
==F==

Revision as of 14:40, 19 May 2017

Na tej strani so navedeni predlogi slovenjenja bioloških oziroma bioaktivnih molekul, s katerimi se občasno srečujemo pri različnih predmetih v okviru študijskih programov Biokemija. Večinoma gre za bioorganske molekule in peptide. Predstavljeni so predlogi, ne uredniško in strokovno preverjeni načini pisanja. Pri nekaterih izrazih so v oklepajih navedeni viri. Izvirnik je vedno zapisan v angleškem jeziku na levi, poslovenjeno ime pa na desni.

Contents

A

B

C

chalcone - halkon
chitosan - hitosan, hitozan [pojavljata se obe obliki; na MF in FFA uporabljajo izraz 'hitosan', enako na FKKT UM]

F

furimazine - furimazin
fusicoccine - fuzikokcin

M

miconazole - mikonazol

N

nisin - nisin

P

R

resorcinol - resorcinol
resveratrol - resveratrol

S

siderophore - siderofor

Personal tools