Imena malih bioloških molekul

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(S)
Line 36: Line 36:
==S==
==S==
siderophore - siderofor
siderophore - siderofor
 +
 +
==T==

Revision as of 17:56, 23 May 2017

Na tej strani so navedeni predlogi slovenjenja bioloških oziroma bioaktivnih molekul, s katerimi se občasno srečujemo pri različnih predmetih v okviru študijskih programov Biokemija. Večinoma gre za bioorganske molekule in peptide. Predstavljeni so predlogi, ne uredniško in strokovno preverjeni načini pisanja. Pri nekaterih izrazih so v oklepajih navedeni viri. Izvirnik je vedno zapisan v angleškem jeziku na levi, poslovenjeno ime pa na desni.

Contents

A

B

C

chalcone - halkon
chitosan - hitosan, hitozan [pojavljata se obe obliki; na MF in FFA uporabljajo izraz 'hitosan', enako na FKKT UM]

D

dexamethasone - deksametazon
docetaxel - docetaksel

F

furimazine - furimazin
fusicoccine - fuzikokcin

L

lacticin - lakticin

M

miconazole - mikonazol

N

nisin - nisin

P

paclitaxel - paklitaksel
pyocin - piocin

R

resorcinol - resorcinol
resveratrol - resveratrol

S

siderophore - siderofor

T

Personal tools