Interflavin

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(New page: Interflavin prenos elektonov predstavlja oksidakcijsko-redukcijske reakcije, ki potekajo z [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Flavoproteini| flavoproteini], le-ti vsebujejo nukleinske o...)
Current revision (21:22, 6 January 2013) (view source)
 
Line 1: Line 1:
-
Interflavin prenos elektonov predstavlja oksidakcijsko-redukcijske reakcije, ki potekajo z [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Flavoproteini| flavoproteini], le-ti vsebujejo nukleinske ostanke derivatov riboflavina: [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Fad| flavin adenin dinukleotid (FAD)] ali pa [http://en.wikipedia.org/wiki/Flavin_mononucleotide| flavin mononukleotid (FMN)].  
+
Interflavin prenos elektonov predstavlja oksidakcijsko-redukcijske reakcije, ki potekajo z [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Flavoproteini flavoproteini], le-ti vsebujejo nukleinske ostanke derivatov riboflavina: [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Fad flavin adenin dinukleotid (FAD)] ali pa [http://en.wikipedia.org/wiki/Flavin_mononucleotide flavin mononukleotid (FMN)].  
-
Primer interflavin prenosa elektronov poteka, ko dvojne-flavin reduktaze običajno prenesejo elektrone iz [http://en.wikipedia.org/wiki/NADPH| NADPH] do različnih različnih metaloproteinskih akceptorjev. FAD prejme dva elektrona od NADPH prek hidridne prenos reakcije, ki se zgodi v FNR domeni. Posamezni elektroni nato preidejo na področje FMN domene prek interflavin prenosa elektronov. Reducirana FMN lahko nato prenese elekton k drugim proteinskim akceptorjem. V tem procesu se kofaktor FMN cikla med semikinonom FMN (FMNsq), ki sprejme elektron od FAD in hidrokinonom FMN (FMNhq), ki daruje elektron akceptorju. <sup>[1]</sup>   
+
Primer interflavin prenosa elektronov poteka, ko dvojne-flavin reduktaze običajno prenesejo elektrone iz [http://en.wikipedia.org/wiki/NADPH NADPH] do različnih različnih metaloproteinskih akceptorjev. FAD prejme dva elektrona od NADPH prek hidridne prenos reakcije, ki se zgodi v FNR domeni. Posamezni elektroni nato preidejo na področje FMN domene prek interflavin prenosa elektronov. Reducirana FMN lahko nato prenese elekton k drugim proteinskim akceptorjem. V tem procesu se kofaktor FMN cikla med semikinonom FMN (FMNsq), ki sprejme elektron od FAD in hidrokinonom FMN (FMNhq), ki daruje elektron akceptorju. <sup>[1]</sup>   
Primer interflavin elektronski prenos je prikazan pri kinetičnem modela za fluks elektronov skozi dvojni-flavinski encim. Model uporablja 4 kinetične stopnje: asociacija (k1 in k3) in disociacija (K-1 ali K-3) FMN in FNR domen področji; FMNH• redukcijska hitrost (k2), in citokrom c redukcijska hitrost (k4). Popolnoma reduciran encim v odprti konformaciji (vrste a) reducira citokrom c in tvori vrsto b, ki pa gre skozi nadaljne konformacijsko zaprtje, interflavin elektronski prenos in konformacijsko odprtje da se dokonča cikel. [http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3200465/figure/F2/| (skica interflavin prenosa elektronov)] <sup>[2]</sup>
Primer interflavin elektronski prenos je prikazan pri kinetičnem modela za fluks elektronov skozi dvojni-flavinski encim. Model uporablja 4 kinetične stopnje: asociacija (k1 in k3) in disociacija (K-1 ali K-3) FMN in FNR domen področji; FMNH• redukcijska hitrost (k2), in citokrom c redukcijska hitrost (k4). Popolnoma reduciran encim v odprti konformaciji (vrste a) reducira citokrom c in tvori vrsto b, ki pa gre skozi nadaljne konformacijsko zaprtje, interflavin elektronski prenos in konformacijsko odprtje da se dokonča cikel. [http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3200465/figure/F2/| (skica interflavin prenosa elektronov)] <sup>[2]</sup>

Current revision

Interflavin prenos elektonov predstavlja oksidakcijsko-redukcijske reakcije, ki potekajo z flavoproteini, le-ti vsebujejo nukleinske ostanke derivatov riboflavina: flavin adenin dinukleotid (FAD) ali pa flavin mononukleotid (FMN). Primer interflavin prenosa elektronov poteka, ko dvojne-flavin reduktaze običajno prenesejo elektrone iz NADPH do različnih različnih metaloproteinskih akceptorjev. FAD prejme dva elektrona od NADPH prek hidridne prenos reakcije, ki se zgodi v FNR domeni. Posamezni elektroni nato preidejo na področje FMN domene prek interflavin prenosa elektronov. Reducirana FMN lahko nato prenese elekton k drugim proteinskim akceptorjem. V tem procesu se kofaktor FMN cikla med semikinonom FMN (FMNsq), ki sprejme elektron od FAD in hidrokinonom FMN (FMNhq), ki daruje elektron akceptorju. [1]

Primer interflavin elektronski prenos je prikazan pri kinetičnem modela za fluks elektronov skozi dvojni-flavinski encim. Model uporablja 4 kinetične stopnje: asociacija (k1 in k3) in disociacija (K-1 ali K-3) FMN in FNR domen področji; FMNH• redukcijska hitrost (k2), in citokrom c redukcijska hitrost (k4). Popolnoma reduciran encim v odprti konformaciji (vrste a) reducira citokrom c in tvori vrsto b, ki pa gre skozi nadaljne konformacijsko zaprtje, interflavin elektronski prenos in konformacijsko odprtje da se dokonča cikel. (skica interflavin prenosa elektronov) [2]


Viri

  • [1]M. M. Haque, C. Kenney, J. Tejero, D. J. Stuehr: A kinetic model linking protein conformational motions, interflavin electron transfer and electron flux through a dual-flavin enzyme – simulating the reductase activity of the endothelial and neuronal nitric oxide synthase flavoprotein domains; FEBS Journal, Volume 278, Issue 21, / September 2011

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=A%20kinetic%20model%20linking%20protein%20conformational%20motions%2C%20interflavin%20electron%20transfer%20and%20electron%20flux%20through%20a%20dual-flavin%20enzyme%20%E2%80%93%20simulating%20the%20reductase%20activity%20of%20the%20endothelial%20and%20neuronal%20nitric%20oxide%20synthase%20flavoprotein%20domains

  • [2]D. J. Stuehr, J. Tejero, M. M. Haque: Structural and mechanistic aspects of flavoproteins: electron transfer through the nitric oxide synthase flavoprotein domain; FEBS Journal, Volume 276, Issue 15 / Avgust, 2009

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19583767

Zunanje povezave

Personal tools