Interlevkini

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Line 2: Line 2:
Interlevkini so pomembni medcelični mediatorji, ki sodelujejo zlasti pri komunikaciji med levkociti in tudi drugimi celicami imunskega sistema.Različnost interlevkinov se izrazi v različnosti funkcij. Številka poleg interlevkina pomeni, kateri po vrsti je bil odkrit.Najpomembnejši interlevkini so:
Interlevkini so pomembni medcelični mediatorji, ki sodelujejo zlasti pri komunikaciji med levkociti in tudi drugimi celicami imunskega sistema.Različnost interlevkinov se izrazi v različnosti funkcij. Številka poleg interlevkina pomeni, kateri po vrsti je bil odkrit.Najpomembnejši interlevkini so:
-
IL-1. Izločajo ga makrofagi, da pospeši izgradnjo beljakovin akutne faze(prva faza pri okužbi z Aidom), poviša telesno temperaturo.
+
-IL-1. Izločajo ga makrofagi, da pospeši izgradnjo beljakovin akutne faze(prva faza pri okužbi z Aidom), poviša telesno temperaturo.
-
IL-2. Izločajo ga celice pomagalke, da spodbuja rast in diferenciacijo limfocitov T.  
+
-IL-2. Izločajo ga celice pomagalke, da spodbuja rast in diferenciacijo limfocitov T.  
-
IL-3. Izločajo ga limfociti T, za stimuliranje matične celice kostnega mozga.
+
-IL-3. Izločajo ga limfociti T, za stimuliranje matične celice kostnega mozga.
-
IL-4. Izvira iz celice pomagalke, spominske celice. Vključen je v proliferacijo limfocitov B ter v razvoj limfocitov T in tkivnih  
+
-IL-4. Izvira iz celice pomagalke, spominske celice. Vključen je v proliferacijo limfocitov B ter v razvoj limfocitov T in tkivnih  
bazofilcev. Ima pomembno vlogo pri alergijah.
bazofilcev. Ima pomembno vlogo pri alergijah.
-
IL-5. Izvira iz celice pomagalke. Pomemben je za diferenciacijo limfocitiv B, proizvodnjo eozinofilcev ter nastajanje IgA.
+
-IL-5. Izvira iz celice pomagalke. Pomemben je za diferenciacijo limfocitiv B, proizvodnjo eozinofilcev ter nastajanje IgA.
-
IL-6. Izločajo ga makrofagi ter fibroblasti, z namenom da sproži reakcijo akutne faze(prva faza pri okužbi z Aidom)
+
-IL-6. Izločajo ga makrofagi ter fibroblasti, z namenom da sproži reakcijo akutne faze(prva faza pri okužbi z Aidom)
-
IL-7. Izločajo ga celice priželjca in kostnega mozga. Vključen je v uravnavanje limfocitov.
+
-IL-7. Izločajo ga celice priželjca in kostnega mozga. Vključen je v uravnavanje limfocitov.
-
IL-8. izločajo ga makrofagi, endotelijske celice za kemotakso nevtrofilcev.
+
-IL-8. Izločajo ga makrofagi, endotelijske celice za kemotakso nevtrofilcev.
-
IL-9. Izločajo ga limfociti T. Stimulira tkivne bazofilce.
+
-IL-9. Izločajo ga limfociti T. Stimulira tkivne bazofilce.
-
IL-10 Izločajo ga monociti, celice pomagalke, tkivni bazofilci. Zavira proizvodnjo citokinov v celicah pomagalkah.
+
-IL-10 Izločajo ga monociti, celice pomagalke, tkivni bazofilci. Zavira proizvodnjo citokinov v celicah pomagalkah.
-
IL-11 Izločajo ga celice kostnega mozga za produkcijo beljakovin akutne faze.
+
-IL-11 Izločajo ga celice kostnega mozga za produkcijo beljakovin akutne faze.
-
IL-12 Izločajo ga makrofagi.Spodbuja celice ubijalke, zavira celice pomagalke.
+
-IL-12 Izločajo ga makrofagi.Spodbuja celice ubijalke, zavira celice pomagalke.
Viri:
Viri:

Revision as of 15:42, 3 January 2010

Interlevkini so skupina citokinov (beljakovine, ki delujejo kot posredniki med elementi imunskega sistema). Interlevkini so pomembni medcelični mediatorji, ki sodelujejo zlasti pri komunikaciji med levkociti in tudi drugimi celicami imunskega sistema.Različnost interlevkinov se izrazi v različnosti funkcij. Številka poleg interlevkina pomeni, kateri po vrsti je bil odkrit.Najpomembnejši interlevkini so:

-IL-1. Izločajo ga makrofagi, da pospeši izgradnjo beljakovin akutne faze(prva faza pri okužbi z Aidom), poviša telesno temperaturo.

-IL-2. Izločajo ga celice pomagalke, da spodbuja rast in diferenciacijo limfocitov T.

-IL-3. Izločajo ga limfociti T, za stimuliranje matične celice kostnega mozga.

-IL-4. Izvira iz celice pomagalke, spominske celice. Vključen je v proliferacijo limfocitov B ter v razvoj limfocitov T in tkivnih bazofilcev. Ima pomembno vlogo pri alergijah.

-IL-5. Izvira iz celice pomagalke. Pomemben je za diferenciacijo limfocitiv B, proizvodnjo eozinofilcev ter nastajanje IgA.

-IL-6. Izločajo ga makrofagi ter fibroblasti, z namenom da sproži reakcijo akutne faze(prva faza pri okužbi z Aidom)

-IL-7. Izločajo ga celice priželjca in kostnega mozga. Vključen je v uravnavanje limfocitov.

-IL-8. Izločajo ga makrofagi, endotelijske celice za kemotakso nevtrofilcev.

-IL-9. Izločajo ga limfociti T. Stimulira tkivne bazofilce.

-IL-10 Izločajo ga monociti, celice pomagalke, tkivni bazofilci. Zavira proizvodnjo citokinov v celicah pomagalkah.

-IL-11 Izločajo ga celice kostnega mozga za produkcijo beljakovin akutne faze.

-IL-12 Izločajo ga makrofagi.Spodbuja celice ubijalke, zavira celice pomagalke.

Viri:

-http://en.wikipedia.org/wiki/Interleukin

-http://ilgenetics.com/content/about-interleukin/index.jsp

Povezave:

-http://www.exactantigen.com/review/Interleukin.html

-http://ilgenetics.com/content/about-interleukin/index.jsp

Personal tools