Interlevkini

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Current revision (10:43, 7 January 2010) (view source)
 
Line 34: Line 34:
Viri:
Viri:
-
-[http://en.wikipedia.org/wiki/Interleukin] wikipedija  
+
-[ http://en.wikipedia.org/wiki/Interleukin ] wikipedija  
-Interleukin-5: From Molecule To Drug Target For Asthma (Colin J. Sanderson )
-Interleukin-5: From Molecule To Drug Target For Asthma (Colin J. Sanderson )
-
-[http://microvet.arizona.edu/Courses/MIC419/Tutorials/cytokines.html]
+
-[ http://microvet.arizona.edu/Courses/MIC419/Tutorials/cytokines.html ] o citokinih(nadskupina interlevkinov)
Povezave:
Povezave:
-
-[http://www.exactantigen.com/review/Interleukin.html] pomembni interlevkini
+
-[ http://www.exactantigen.com/review/Interleukin.html ] pomembni interlevkini
-
-[http://ilgenetics.com/content/about-interleukin/index.jsp]  
+
-[ http://ilgenetics.com/content/about-interleukin/index.jsp ] Interleukin genetic
[[Category:LEX]]
[[Category:LEX]]

Current revision

Interlevkini so katerekoli naravne beljakovine, ki posredujejo komunikacijo med celicami. Interlevkini uravnavajo celično rast in gibljivost ter so še posebej pomembni pri vspodbujanju imunskih odzivov, saj so medcelični mediatorji, ki sodelujejo pri komunikaciji med levkociti in drugimi celicami imunske sistema. Spadajo v podskupino citokinov.

Delovanje:

Shranjeni niso v celicah, ampak v njih hitro nastanejo, ko je na celico deloval nek dražljaj(infectious agent). Ko je bil proizveden, se premika v ciljno celico in se veže na receptor molekule na površini celice. Ta interakcija sproži zaporedje signalov v ciljno celico, ki v končni fazi spremenijo vedenje celice.

Odkritje:

Prvi je bil odkrit okoli leta 1970. Prvotni preiskovalci so menili, da so levkociti naredili interlevkine, da delujejo predvsem na druge levkocite. Zaradi tega se imenujejo interlevkini, kar pomeni "med levkociti." Ker so levkociti prisotni pri imunskem odzivu, so znanstveniki mislili, da interlevkin deluje le kot modulator imunskih funkcij. Čeprav je to tudi pomembna funkcija interlevkina, je zdaj znano tudi, da so bili narejeni tudi v celicah, ki nimajo vloge pri imunskem odzivu in so vključeni v številne druge funkcije.

Pomembni interlevkini:

Številka poleg interlevkina pomeni, kateri po vrsti je bil odkrit. Najpomembnejši so:

-IL-1. Izločajo ga makrofagi, da pospeši izgradnjo beljakovin akutne faze, poviša telesno temperaturo.

-IL-2. Izločajo ga celice pomagalke, da spodbuja rast in diferenciacijo limfocitov T.

-IL-3. Izločajo ga limfociti T, za stimuliranje matične celice kostnega mozga.

-IL-4. Izvira iz celice pomagalke, spominske celice. Vključen je v proliferacijo limfocitov B ter v razvoj limfocitov T in tkivnih bazofilcev. Ima pomembno vlogo pri alergijah.

-IL-5. Izvira iz celice pomagalke. Pomemben je za diferenciacijo limfocitiv B, proizvodnjo eozinofilcev ter nastajanje IgA.

-IL-6. Izločajo ga makrofagi ter fibroblasti, z namenom da sproži reakcijo akutne faze.

-IL-7. Izločajo ga celice priželjca in kostnega mozga. Vključen je v uravnavanje limfocitov.

Druge še pomembne interlevkine najdete pod povezavami.


Viri:

-[ http://en.wikipedia.org/wiki/Interleukin ] wikipedija

-Interleukin-5: From Molecule To Drug Target For Asthma (Colin J. Sanderson )

-[ http://microvet.arizona.edu/Courses/MIC419/Tutorials/cytokines.html ] o citokinih(nadskupina interlevkinov)

Povezave:

-[ http://www.exactantigen.com/review/Interleukin.html ] pomembni interlevkini

-[ http://ilgenetics.com/content/about-interleukin/index.jsp ] Interleukin genetic

Personal tools