Revision history of "Izboljšanje tolerance na mraz in slanost"

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search
(Latest | Earliest) View (newer 50) (older 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Diff selection: mark the radio boxes of the versions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with current version, (last) = difference with preceding version, M = minor edit.

  • (cur) (last) 20:02, 8 November 2013 Niki (Talk | contribs) (6,069 bytes) (New page: '''Prekomerno ektopično izražanje gena (SsCBF1) za povečano odpornost rastline proti stresnim dejavnikom''' '''Uvod''' Rastline so sesilni organizmi, v primeru neugodnih okoljskih raz...)
(Latest | Earliest) View (newer 50) (older 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
Personal tools