Izražanje genov pri adenokarcinomu sitastih sinusov

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search

Dasa (Talk | contribs)
(New page: Sinusni adenokarcinom je tumor, ki si razvije na predelu sitastih sinusov, zaradi prevelikega izpostavljanja lesnemu prahu. Zaradi nepoznavanja molekularne narave tumorja so se odločili r...)
Next diff →

Current revision

Sinusni adenokarcinom je tumor, ki si razvije na predelu sitastih sinusov, zaradi prevelikega izpostavljanja lesnemu prahu. Zaradi nepoznavanja molekularne narave tumorja so se odločili raziskati izražanje genov v tumorju. Raziskave so potekale s proučevanjem rezultatov, ki so jih pridobili z mikromrežami. Vzorci tkiv na mikromrežah so bili ujemajoči se iz normalnega in patogenega tkiva. Dobljene podatke so nato kvantitativno ocenili z RT-qPCR in imunohistokemijsko.

Za natančnejše proučevanje so izbrali pet genov, ki so najbolj odstopali od normalnih vrednosti (LGALS5, ACS5, CLU, SRI in CCT5). Z RT-qPCR so potrdili, da so geni LGALS4, ACS5 in CLU bolj izraženi kot je normalno, CLU gen pa manj. Imunohistokemijsko metodo so izvedli s pomočjo protiteles. Rezultati so pokazali, da je bil LGALS4 gen prisoten v vseh tumorskih vzorcih in je bil bolj izražen, CLU gen pa je v skoraj vseh primerih izginil. Zaradi heterogenosti ACS5 gena niso mogli ugotoviti sorodnosti z drugimi vrstami tumorjev.

Z analizo podatkov iz mikromrež so odkrili, da dva gena (LGALS4, CLU) v obolelem tkivu neprimerljivo bolj odstopata kot drugi, zato jih bodo v bodoče uporabili kot diagnostične označevalce. Označevalci ali markerji bodo omogočali hitrejše odkrivanje bolezni in hitrejšo diagnostiko pri delavcih v lesni industriji.

Personal tools