Revision history of "Izražanje genov v adenokarcinoma sitastih sinusov"

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search
(Latest | Earliest) View (newer 20) (older 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Diff selection: mark the radio boxes of the versions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with current version, (last) = difference with preceding version, M = minor edit.

  • (cur) (last) 19:27, 13 December 2009 Dasa (Talk | contribs) (1,373 bytes) (New page: Sinusni adenokarcinom je tumor, ki si razvije na predelu sitastih sinusov, zaradi prevelikega izpostavljanja lesnemu prahu. Zaradi nepoznavanja molekularne narave tumorja so se odločili r...)
(Latest | Earliest) View (newer 20) (older 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
Personal tools