Izražanje genov v adenokarcinomu sitastih sinusov

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(New page: Sinusni adenokarcinom je tumor, ki si razvije na predelu sitastih sinusov, zaradi prevelikega izpostavljanja lesnemu prahu. Zaradi nepoznavanja molekularne narave tumorja so se odločili r...)
Current revision (18:28, 14 December 2009) (view source)
 
Line 1: Line 1:
Sinusni adenokarcinom je tumor, ki si razvije na predelu sitastih sinusov, zaradi prevelikega izpostavljanja lesnemu prahu. Zaradi nepoznavanja molekularne narave tumorja so se odločili raziskati izražanje genov v tumorju. Raziskave so potekale s proučevanjem rezultatov, ki so jih pridobili z mikromrežami. Vzorci tkiv na mikromrežah so bili ujemajoči se iz normalnega in patogenega tkiva. Dobljene podatke so nato kvantitativno ocenili z RT-qPCR in imunohistokemijsko.
Sinusni adenokarcinom je tumor, ki si razvije na predelu sitastih sinusov, zaradi prevelikega izpostavljanja lesnemu prahu. Zaradi nepoznavanja molekularne narave tumorja so se odločili raziskati izražanje genov v tumorju. Raziskave so potekale s proučevanjem rezultatov, ki so jih pridobili z mikromrežami. Vzorci tkiv na mikromrežah so bili ujemajoči se iz normalnega in patogenega tkiva. Dobljene podatke so nato kvantitativno ocenili z RT-qPCR in imunohistokemijsko.
-
Za natančnejše proučevanje so izbrali pet genov, ki so najbolj odstopali od normalnih vrednosti (''LGALS5, ACS5, CLU, SRI'' in ''CCT5''). Z RT-qPCR so potrdili, da so geni ''LGALS4, ACS5'' in ''CLU'' bolj izraženi kot je normalno, ''CLU'' gen pa manj. Imunohistokemijsko metodo so izvedli s pomočjo protiteles. Rezultati so pokazali, da je bil ''LGALS4'' gen prisoten v vseh tumorskih vzorcih in je bil bolj izražen, ''CLU'' gen pa je v skoraj vseh primerih izginil. Zaradi heterogenosti ''ACS5'' gena niso mogli ugotoviti sorodnosti z drugimi vrstami tumorjev.
+
Za natančnejše proučevanje so izbrali pet genov, ki so najbolj odstopali od normalnih vrednosti (''LGALS5, ACS5, CLU, SRI'' in ''CCT5''). Z RT-qPCR so potrdili, da so geni ''LGALS4, ACS5, SRI'' in ''CCT5'' bolj izraženi kot je normalno, ''CLU'' gen pa manj. Imunohistokemijsko metodo so izvedli s pomočjo protiteles. Rezultati so pokazali, da je bil ''LGALS4'' gen prisoten v vseh tumorskih vzorcih in je bil bolj izražen, ''CLU'' gen pa je v skoraj vseh primerih izginil. Zaradi heterogenosti ''ACS5'' gena niso mogli ugotoviti sorodnosti z drugimi vrstami tumorjev.
Z analizo podatkov iz mikromrež so odkrili, da dva gena (''LGALS4, CLU'') v obolelem tkivu neprimerljivo bolj odstopata kot drugi, zato jih bodo v bodoče uporabili kot diagnostične označevalce. Označevalci ali markerji bodo omogočali hitrejše odkrivanje bolezni in hitrejšo diagnostiko pri delavcih v lesni industriji.
Z analizo podatkov iz mikromrež so odkrili, da dva gena (''LGALS4, CLU'') v obolelem tkivu neprimerljivo bolj odstopata kot drugi, zato jih bodo v bodoče uporabili kot diagnostične označevalce. Označevalci ali markerji bodo omogočali hitrejše odkrivanje bolezni in hitrejšo diagnostiko pri delavcih v lesni industriji.

Current revision

Sinusni adenokarcinom je tumor, ki si razvije na predelu sitastih sinusov, zaradi prevelikega izpostavljanja lesnemu prahu. Zaradi nepoznavanja molekularne narave tumorja so se odločili raziskati izražanje genov v tumorju. Raziskave so potekale s proučevanjem rezultatov, ki so jih pridobili z mikromrežami. Vzorci tkiv na mikromrežah so bili ujemajoči se iz normalnega in patogenega tkiva. Dobljene podatke so nato kvantitativno ocenili z RT-qPCR in imunohistokemijsko.

Za natančnejše proučevanje so izbrali pet genov, ki so najbolj odstopali od normalnih vrednosti (LGALS5, ACS5, CLU, SRI in CCT5). Z RT-qPCR so potrdili, da so geni LGALS4, ACS5, SRI in CCT5 bolj izraženi kot je normalno, CLU gen pa manj. Imunohistokemijsko metodo so izvedli s pomočjo protiteles. Rezultati so pokazali, da je bil LGALS4 gen prisoten v vseh tumorskih vzorcih in je bil bolj izražen, CLU gen pa je v skoraj vseh primerih izginil. Zaradi heterogenosti ACS5 gena niso mogli ugotoviti sorodnosti z drugimi vrstami tumorjev.

Z analizo podatkov iz mikromrež so odkrili, da dva gena (LGALS4, CLU) v obolelem tkivu neprimerljivo bolj odstopata kot drugi, zato jih bodo v bodoče uporabili kot diagnostične označevalce. Označevalci ali markerji bodo omogočali hitrejše odkrivanje bolezni in hitrejšo diagnostiko pri delavcih v lesni industriji.

Personal tools