KE2-seminar

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(Biološka kemija)
(Vpišite se do srede, 2.3.2011 do 13:00. Po tem roku, bom preostale kandidate razvrstil v tabelo naključno!)
Line 25: Line 25:
| Katja Bokalič||Neva Klančar||naslov||Prenos signalov||||07.03.||10.03.||14.03.||||
| Katja Bokalič||Neva Klančar||naslov||Prenos signalov||||07.03.||10.03.||14.03.||||
|-
|-
-
| Brigita Kranjc||Mateja Kožar||naslov||Prenos signalov||||07.03.||10.03.||14.03.||||
+
| Brigita Kranjc||Mateja Kožar||Mutacije kalijevih kanalčkov, primarni aldosteronizem in dedna hipertenzija ||Prenos signalov||||07.03.||10.03.||14.03.||||
|-
|-
| Martin Gladovič||Miha Zadnik||naslov||Prenos signalov||||07.03.||10.03.||14.03.||||
| Martin Gladovič||Miha Zadnik||naslov||Prenos signalov||||07.03.||10.03.||14.03.||||

Revision as of 09:27, 7 March 2011

Contents

Biološka kemija

Gradivo s predavanj.. Username je bk2, password pa samozame25.

Biološka kemija- seminar

Seminarje vodi doc. dr. Gregor Gunčar in so na urniku vsak ponedeljek od 9:00 do 10:00.

Ocena seminarjev predstavlja ??% končne ocene in vsebuje vse točke, ki jih študent/ka lahko zbere pri seminarju in ostalih dejavnostih, ki niso del pisnega izpita.

Seznam seminarjev

Vpišite se do srede, 2.3.2011 do 13:00. Po tem roku, bom preostale kandidate razvrstil v tabelo naključno!

Ime in priimek Ime in priimek Slovenski naslov članka Tema Faktor vpliva revije Rok za oddajo Rok za recenzijo Datum predstavitve Recenzent 1 Recenzent 2
Katja BokaličNeva KlančarnaslovPrenos signalov07.03.10.03.14.03.
Brigita KranjcMateja KožarMutacije kalijevih kanalčkov, primarni aldosteronizem in dedna hipertenzija Prenos signalov07.03.10.03.14.03.
Martin GladovičMiha ZadniknaslovPrenos signalov07.03.10.03.14.03.
Maja MakarovičTanja LipecnaslovPrenos signalov14.03.17.03.21.03.
Maja DragutinovicJerneja KorenčSignalizacijska vloga fruktozePrenos signalov14.03.17.03.21.03.
Veronika ErjavecJanja SotlarnaslovPrenos signalov14.03.17.03.21.03.
David PavlinnaslovGlikoliza, glukoneogeneza, pentoza fosfatna pot14.03.17.03.21.03.
Matej KocenHermina HudeljanaslovGlikoliza, glukoneogeneza, pentoza fosfatna pot14.03.21.03.28.03.
Polona RudolfDaša PuhnaslovGlikoliza, glukoneogeneza, pentoza fosfatna pot14.03.21.03.28.03.
Amanda KrajncNastja HrovatnaslovGlikoliza, glukoneogeneza, pentoza fosfatna pot14.03.21.03.28.03.
Taja PöschlLuka HriberniknaslovCikel citronske kisline14.03.21.03.28.03.
Uroš JazbecMariša KadivecnaslovCikel citronske kisline21.03.28.03.04.04.
Boštjan Žener Urša PeteknaslovCikel citronske kisline21.03.28.03.04.04.
Esmira NikočevićBlaž GartnernaslovCikel citronske kisline21.03.28.03.04.04.
Bor Arah Martin RozmannaslovKatabolizem maščobnih kislin21.03.28.03.04.04.
Nika Osterman Elvisa Mejremić naslovKatabolizem maščobnih kislin28.03.04.04.11.04.
Jožica KoračinAlja MaroltnaslovKatabolizem maščobnih kislin28.03.04.04.11.04.
Matija Uršič Andrej MihevcnaslovKatabolizem aminokislin in cikel uree28.03.04.04.11.04.
Ana Župec Karin PoljanecnaslovKatabolizem aminokislin in cikel uree28.03.04.04.11.04.
Sabina Mulej Silvija Bajuk naslovKatabolizem aminokislin in cikel uree04.04.11.04.18.04.
Urška Bercko Lucija JuvannaslovOksidativna fosforilacija in fotofosforilacija04.04.11.04.18.04.
Zala Gombač Nana Ivana HrastniknaslovOksidativna fosforilacija in fotofosforilacija04.04.11.04.18.04.
Kim KranjecŠemsa ZecnaslovOksidativna fosforilacija in fotofosforilacija04.04.11.04.18.04.
Sarah MerlinEva PetkovšeknaslovOksidativna fosforilacija in fotofosforilacija 24.04.03.05.09.05.
Klara LombarNatalija KlančniknaslovOksidativna fosforilacija in fotofosforilacija24.04.03.05.09.05.
Žiga Medoš Bor Lucijan Turek naslovOksidativna fosforilacija in fotofosforilacija24.04.03.05.09.05.
Manca Mrvar Urša Osolnik naslovBiosinteza ogljikovih hidratov v rastlinah in bakterijah24.04.03.05.09.05.
Špela Trafela Urška VidemšeknaslovBiosinteza ogljikovih hidratov v rastlinah in bakterijah04.05.09.05.16.05.
Natalia Lozak Jan PecarnaslovBiosinteza lipidov04.05.09.05.16.05.
Sasa Janezic Ursa HonigsmannaslovBiosinteza lipidov04.05.09.05.16.05.
Urša Tiringer Špela SmolenaslovBiosinteza lipidov04.05.09.05.16.05.
Aljaž PožesMatjaž GrčmannaslovBiosinteza aminokislin, nukleotidov in sorodnih molekul09.05.16.05.23.05.
Katja LapanjeJernej BobnarnaslovBiosinteza aminokislin, nukleotidov in sorodnih molekul09.05.16.05.23.05.
Špela PlanincAna SkvarčanaslovBiosinteza aminokislin, nukleotidov in sorodnih molekul09.05.16.05.23.05.
Andrej IskraAndraž MavričnaslovRegulacija metabolizma09.05.16.05.23.05.
Urša Tomažin Maja Milovanovič naslovRegulacija metabolizma16.05.23.05.30.05.
Janja Lakner Lara Kobal naslovRegulacija metabolizma16.05.23.05.30.05.
Mateja PaščinskiJernej JerebicnaslovRegulacija metabolizma16.05.23.05.30.05.
Katja ZgoncMaja PahornaslovHormonska regulacija metabolizma pri sesalcih16.05.23.05.30.05.
Ana PerSimon BabniknaslovHormonska regulacija metabolizma pri sesalcih23.05.30.05.06.06.
rezervniterminnaslovHormonska regulacija metabolizma pri sesalcih23.05.30.05.06.06.

Naloga

 • po dva/dve v skupini pripravita seminar, katerega osnova je znanstveni članek s tematiko vpisano v tabeli, ki ga po želji izberete v znanstveni reviji, ki ima faktor vpliva večji kot 3 in je bil objavljen v letu 2011. Poleg tega članka morate za seminar uporabiti še najmanj pet drugih virov! http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=CONNECT&base=JCR
 • osnovni članek in naslov pošljete meni, najkasneje pet dni pred rokom za oddajo (rok-5), da ocenim, če je primeren za predstavitev. Naslov tudi vpišete v tabelo.
 • Povzetek seminarja opišete na wikiju v približno 200 besedah - najkasneje do dne ko morate oddati seminar recenzentom. Povezave do slik so dobrodošle, niso pa nujne.
 • Povezavo do povzetka vnesete v tabelo seminarjev tekočega letnika.
 • Seminar pripravite v obliki seminarske naloge (pisava 12, enojni razmak, 2,5 cm robovi; važno je, da je obseg od 1800 do 2000 besed), vsebovati mora najmanj eno sliko. Slika mora imeti legendo in v besedilu mora biti na ustreznem mestu sklic na sliko.
 • Natisnjen seminar oddajte do roka vsakemu od recenzentov (docentu ga pošljite po e-pošti v formatu .doc ali .docx).
 • Recenzenti do dneva določenega v tabeli določijo popravke in podajo oceno pisnega dela, v predpisanem formatu elektronskega obrazca na internetu.
 • Ustna predstavitev sledi na dan, ki je vpisan v tabeli. Za predstavitev je na voljo 5+5 minut. Recenzenti morajo biti na predstavitvi prisotni.
 • Predstavitvi sledi razprava. Recenzenti postavijo vsakemu po eno vprašanje.
 • Na dan predstavitve morate docentu oddati končno (popravljeno) in natisnjeno verzijo seminarja v enem izvodu.
 • Seminarska naloga in povzetek na wikiju morajo biti v slovenskem jeziku!

Ocenjevanje seminarjev

Recenzenti ocenijo seminar tako, da izpolnijo [recenzentsko poročilo] na spletu.

Mnenje o predstavitvi

Vsak posameznik mora oceniti seminar, tako da odda svoje mnenje najkasneje v treh dneh po predstavitvi. Kdor na seminarju ni bil prisoten, mnenja ne sme oddati.

Urejanje spletnih strani na wikiju

Wiki so razvili zato, da lahko spletne vsebine ureja vsakdo. Ukazi so preprosti, dokler si ne zamislite česa prav posebnega. Vseeno pa je Word v primerjavi z wikijem pravo čudežno orodje... Če imate težave z oblikovanjem besedila, si preberite poglavje o urejanju wiki-strani na Wikipediji (tule v angleščini in tu v slovenščini). Pomaga tudi, če pogledate, kako je zapisana kakšna stran, ki se vam zdi v redu: kliknite na zavihek 'Uredite stran' in si poglejte, kako so vpisane povezave, kako nov odstavek in podobno. Na koncu seveda pod oknom za urejanje kliknite na 'Prekliči'.


Faktor vpliva

Faktor vpliva (angl. impact factor) neke revije pove, kolikokrat so bili v poprečju citirani članki v tej reviji v dveh letih skupaj pred objavo tega faktorja. Faktorje vpliva za posamezno revijo lahko najdete v COBISS-u. V polje "Naslov revije" vnesite ime revije za katero želite izvedeti faktor vpliva in pritisnite na gumb POIŠČI. V skrajnem desnem stolpcu se bodo izpisali faktorji vpliva za revije, ki ustrezajo vašim iskalnim kriterijem. Zadetkov za posamezno revijo je več zato, ker so navedeni faktorji vpliva za posamezno leto. Za leto 2011 faktorji vpliva še niso objavljeni, zato se orientirajte po faktorjih vpliva zadnjih par let. Če faktorja vpliva za vašo izbrano revijo ne najdete v bazi COBISS, potem izberite članek iz kakšne druge revije.

Citiranje virov

Citiranje je možno po več shemah, važno je, da se v seminarju držite ene same. Temeljno načelo je, da je treba vir navesti na tak način, da ga je mogoče nedvoumno poiskati. Za citate v naravoslovju je najpogostejše citiranje po pravilniku ISO 690. Pravila, ki upoštevajo omenjeni standard, so pripravili pri ZTKS. Sicer pa ima vsaka revija lahko svoj način citiranja, ki ga je treba pri pisanju članka upoštevati.
Citiranje knjig:
Priimek, I. Naslov. Kraj: Založba, letnica.
Priimek, I. Naslov: podnaslov. Izdaja. Kraj: Založba, letnica. Zbirka, številka. ISBN.

Boyer, R. Temelji biokemije. Ljubljana: Študentska založba, 2005.
Glick BR in Pasternak JJ. Molecular biotechnology: principles and applications of recombinant DNA. 3. izdaja. Washington: ASM Press, 2003. ISBN 1-55581-269-4.
Če so avtorji trije, je beseda in med drugim in tretjim avtorjem. Če so avtorji več kot trije, napišemo samo prvega in dopišemo et al. (in drugi, po latinsko). Vse, kar je latinsko, pišemo poševno (npr. tudi imena rastlin in živali, pojme in vivo, in vitro ipd.).

Citiranje člankov:
Priimek, I. Naslov. Naslov revije, letnica, letnik, številka, strani.
Lartigue C. et al. Genome transplantation in bacteria: changing one species to another. Science, 2007, letn. 317, str. 632-638.

Alternativni način citiranja (predvsem v družboslovju) je po pravilih APA, kjer članke citirajo takole:
Priimek, I. (letnica, številka). Naslov. Naslov revije, strani.
Lartigue C. et al. (2007, 317) Genome transplantation in bacteria: changing one species to another. Science, 632-638.

Revija Science uporablja skrajšani zapis:
C. Lartigue et al. Science 317, 632 (2007)

V diplomah na FKKT je treba navesti vire tako, da izpišete tudi naslov citiranega dela in strani od-do (ne samo začetne).


Citiranje spletnih virov:
Priimek, I. Naslov dokumenta. Izdaja. Kraj: Založnik, letnica. Datum zadnjega popravljanja. [Datum citiranja.] spletni naslov
strangeguitars. On the brink of artificial life. 6. 10. 2007. [citirano 13. 11. 2007] http://www.metafilter.com/65331/On-the-brink-of-artificial-life
Navedemo čim več podatkov; pogosto vseh iz pravila ne boste našli.

Personal tools