Karbonat

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search

Seba (Talk | contribs)
(dodano iz privatnega wikija)
Next diff →

Current revision

Karbonat je sol ogljikove kisline. Empirična formula iona je CO32- in ima naboj -2. Molska masa iona je 60,01 g/mol. Industrijsko najpomembnejši karbonat je natrijev (Na2CO3), kateri je tudi znan pod trivialnim imenom soda. Raztopine karbonatov so navadno bazične. Pri elektrolizi koncentriranih raztopin alkalijskih karbonatov z veliko gostoto toka na anodi nastanejo vodne raztopine peroksokarbonatov.

2 CO32- → C2O62- + 2 e-

Contents

Topnost

Karbonat obarja praktično vse ione razen: As3+, As5+, Au3+, Pt4+, Mo6+, W6+, V5+, Se4+, Te4+ in alkalij. Nekateri netopni karbonati se topijo v vodi, če je v njem raztopljen ogljikov dioksid, zaradi nastanka hidrogenkarbonatov, npr. kalcijev in magnezijev.

Večinoma se obarjajo kot normalne soli:

Pb2+ + CO32- ↔ PbCO3

Nekateri ioni, kot npr. Cu2+, Ni2+ in Be2+, se obarjajo v obliki hidroksid soli:

2CuSO4 + 2CO32- + H2O ↔ CuCO3·Cu(OH)2 + : 2SO22- + CO2

Vsi karbonati so topni v razredčenih kislinah. Ob raztapljanju izhaja ogljikov dioksid.

Sb3+, Sn2+, Sn4+, Al3+, Fe3+ in Cr3+ karbonat hidrolizirajo do hidratiziranih oksidov.

Med maloštevilnimi kationi, ki tvorijo kompleksne anione s karbonatom, so: UO22+, Th4+, delno tudi Be2+

UO22+ + CO32- ↔ UO2CO3
UO2CO3 + 2CO32- ↔ [UO2(CO3)3]4-

Barve karbonatov

Večina karbonatov je bele barve.

  • bele: PbCO3, CdCO3, ZnCO3, BaCO3, SrCO3, CaCO3, MgCO3, Li2CO3, Th(CO3)2, (BiO)2CO3, BeCO3·Be(OH)2
  • rumene: Ag2CO3, Hg2CO3
  • zeleno-modra: NiCO3, CuCO3
  • rdeče-rjava: CoCO3, HgCO3·2HgO
  • bledo-rožnat: MnCO3 (potemni, zaradi oksidacije s kisikom iz zraka)
  • bledo-zelen: FeCO3 (potemni, zaradi oksidacije s kisikom iz zraka)

Tabela topnosti

Topnost glede na temperaturo. Enota je g/100 g (oz. mg, µ, n če je posebaj označeno) H2O pri pritisku 101,325 kPa (1 atm). x pomeni, da pri tisti temperaturi razpade.

Formula 0°C 10°C 20°C 30°C 40°C 50°C 60°C 70°C 80°C 90°C 100°C
(NH4)2CO3·H2O 55.8 100 x
BaCO3 1.409e-3·10-3
BeCO3 218e-3·10-3
CdCO3 39.32e-6·10-6
CaCO3 1.5e-3·10-3
CuCO3 146.2e-6·10-6
FeCO3 65.54e-6·10-6
PbCO3 72.69e-6·10-6
Li2CO3 1.54 1.43 1.33 1.26 1.17 1.01 0.85 0.72
MgCO3 39e-3·10-3
MnCO3 48.77e-6·10-6
Hg2CO3 435.1e-9·10-9
NiCO3 964.3e-6·10-6
K2CO3 105 109 111 114 117 127 140 148 156
Ag2CO3 3.489e-3·10-3
Na2CO3 7 12.5 21.5 39.7 49 46 43.9 43.9
Tl2CO3 5.3
ZnCO3 46.92e-6·10-6

Sinteza karbonatov

Reference

  • Splošna in anorganska kemija, F. Lazarini, druga izdaja, 2004
  • Reakcije in identifikacija ionov, Univerza v Ljubljani FKKT, 2006
Personal tools