Katepsin C

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search

Igor.Zelenovic (Talk | contribs)
(New page: Katepsin C oziroma dipeptidna petidaza l je [http://sl.wikipedia.org/wiki/Lizosom lizosomska] exo-[http://en.wikipedia.org/wiki/Cysteine_protease cistein proteaza], ki pripadajo peptidazni...)
Next diff →

Revision as of 22:19, 4 January 2010

Katepsin C oziroma dipeptidna petidaza l je lizosomska exo-cistein proteaza, ki pripadajo peptidazni C1 družini. Pri ljudeh je znan kot CTSC gene.

Funkcija

Zgleda, da je Katepsin C osrednji koordinator za aktiviranje mnogih serinskih proteaz v imunskih / vnetnih celic. Cathepsin C katalizira izrez dipeptidov iz N-terminalnihbeljakovin in peptidnih substratov, razen če je (i) amino skupina N-terminalnem blokirana, (ii) mesto cepitve na obeh straneh prolina ostankov, ( iii) N-terminal ostanek ali lizin arginin, ali (iv) struktura peptida ali beljakovine, ki preprečuje nadaljnje prebave iz N-terminalnega.


Struktura

CDNAs kodiranje podgan, človeka, miši, goveda, psa in dve Schistosome Cs Katepsin so klonirali in razvrstili, in kaže da so encim zelo ohranjeni. Človeški in podganji Katepsin C cDNAs kodiranje predhodnikov (prepro-Katepsin C), ki vsebuje signal peptida 24 ostankov, pro-regijah 205 (podganji Katepsin C) ali 206 (človeski Katepsin C) ostankov in katalitskih področij 233 ostankov, ki vsebujejo ostanke katalitskega in so 30-40% enak zrela zaporedja amino kisline papain in številko drugih Katepsinov, vključno Katepsini, B, H, K, L, in S. Prevedena prepro-Katepsin C se predela v zreli obliki z vsaj štirimi razcepi polipeptidnih verig.


Viri in literatura

Personal tools