Katepsin C

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
m (Katepsin c moved to Katepsin C: veliki C)
Line 1: Line 1:
-
Katepsin C oziroma dipeptidna petidaza l je [http://sl.wikipedia.org/wiki/Lizosom lizosomska] exo-[http://en.wikipedia.org/wiki/Cysteine_protease cistein proteaza], ki pripadajo peptidazni C1 družini. Pri ljudeh je znan kot CTSC gene.
+
Katepsin C oziroma dipeptidilpetidaza l je [http://sl.wikipedia.org/wiki/Lizosom lizosomska] [http://en.wikipedia.org/wiki/Cysteine_protease cisteinska proteaza], iz peptidazne družine C1. Po svoji aktivnosti je eksopeptidaza. Gen pri človeku ima oznako CTSC.
==Funkcija==
==Funkcija==
-
Zgleda, da je Katepsin C osrednji  koordinator za aktiviranje mnogih [http://en.wikipedia.org/wiki/Serine_protease serinskih proteaz] v imunskih / vnetnih celic. Cathepsin C katalizira izrez dipeptidov iz [http://en.wikipedia.org/wiki/N-terminal N-terminalnih]beljakovin in peptidnih substratov, razen če je (i) amino skupina N-terminalnem blokirana, (ii) mesto cepitve na obeh straneh prolina ostankov, ( iii) N-terminal ostanek ali lizin arginin, ali (iv) struktura peptida ali beljakovine, ki preprečuje nadaljnje prebave iz N-terminalnega.
+
Katepsin C je pomemben aktivator mnogih [http://en.wikipedia.org/wiki/Serine_protease serinskih proteaz] v imunskih / vnetnih celicah. Katalizira odcep dipeptidov z [http://en.wikipedia.org/wiki/N-terminal N-koncev] beljakovinskih in peptidnih substratov, razen če je (i) aminska skupina na N-koncu blokirana, (ii) mesto cepitve pred ali za prolinskim ostankom, ( iii) N-končni ostanek lizin ali arginin, ali (iv) struktura peptida ali beljakovine preprečuje nadaljnje odcepljanje dipeptidov z N-konca.
==Struktura==
==Struktura==
-
CDNAs kodiranje podgan, človeka, miši, goveda, psa in dve [http://en.wikipedia.org/wiki/Schistosome Schistosome] Cs Katepsin so klonirali in razvrstili, in kaže da so encim zelo ohranjeni. Človeški in podganji Katepsin C cDNAs kodiranje predhodnikov (prepro-Katepsin C), ki vsebuje signal peptida 24 ostankov, pro-regijah 205 (podganji Katepsin C) ali 206 (človeski Katepsin C) ostankov in katalitskih področij 233 ostankov, ki vsebujejo ostanke katalitskega in so 30-40% enak zrela zaporedja amino kisline papain in številko drugih Katepsinov, vključno Katepsini, B, H, K, L, in S. Prevedena prepro-Katepsin C se predela v zreli obliki z vsaj štirimi razcepi polipeptidnih verig.
+
Na osnovi nukleotidnih zaporedij zapisov za katepsine C podgan, človeka, miši, goveda, psa in parazita [http://en.wikipedia.org/wiki/Schistosome Schistosoma] so ugotovili, da je encim zelo ohranjen. Človeški in podganji Katepsin C cDNAs kodiranje predhodnikov (prepro-Katepsin C), ki vsebuje signal peptida 24 ostankov, pro-regijah 205 (podganji Katepsin C) ali 206 (človeski Katepsin C) ostankov in katalitskih področij 233 ostankov, ki vsebujejo ostanke katalitskega in so 30-40% enak zrela zaporedja amino kisline papain in številko drugih Katepsinov, vključno Katepsini, B, H, K, L, in S. Prevedena prepro-Katepsin C se predela v zreli obliki z vsaj štirimi razcepi polipeptidnih verig.

Revision as of 11:23, 29 January 2010

Katepsin C oziroma dipeptidilpetidaza l je lizosomska cisteinska proteaza, iz peptidazne družine C1. Po svoji aktivnosti je eksopeptidaza. Gen pri človeku ima oznako CTSC.

Funkcija

Katepsin C je pomemben aktivator mnogih serinskih proteaz v imunskih / vnetnih celicah. Katalizira odcep dipeptidov z N-koncev beljakovinskih in peptidnih substratov, razen če je (i) aminska skupina na N-koncu blokirana, (ii) mesto cepitve pred ali za prolinskim ostankom, ( iii) N-končni ostanek lizin ali arginin, ali (iv) struktura peptida ali beljakovine preprečuje nadaljnje odcepljanje dipeptidov z N-konca.


Struktura

Na osnovi nukleotidnih zaporedij zapisov za katepsine C podgan, človeka, miši, goveda, psa in parazita Schistosoma so ugotovili, da je encim zelo ohranjen. Človeški in podganji Katepsin C cDNAs kodiranje predhodnikov (prepro-Katepsin C), ki vsebuje signal peptida 24 ostankov, pro-regijah 205 (podganji Katepsin C) ali 206 (človeski Katepsin C) ostankov in katalitskih področij 233 ostankov, ki vsebujejo ostanke katalitskega in so 30-40% enak zrela zaporedja amino kisline papain in številko drugih Katepsinov, vključno Katepsini, B, H, K, L, in S. Prevedena prepro-Katepsin C se predela v zreli obliki z vsaj štirimi razcepi polipeptidnih verig.


Viri in literatura

Personal tools