Katepsin C

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Current revision (11:54, 29 January 2010) (view source)
 
Line 1: Line 1:
-
Katepsin C oziroma dipeptidilpetidaza l je [http://sl.wikipedia.org/wiki/Lizosom lizosomska] [http://en.wikipedia.org/wiki/Cysteine_protease cisteinska proteaza], iz peptidazne družine C1. Po svoji aktivnosti je eksopeptidaza. Gen pri človeku ima oznako CTSC.
+
Katepsin C oziroma dipeptidilpetidaza l je [http://sl.wikipedia.org/wiki/Lizosom lizosomska] [http://en.wikipedia.org/wiki/Cysteine_protease cisteinska proteaza] iz peptidazne družine C1. Po svoji aktivnosti je eksopeptidaza. Gen pri človeku ima oznako CTSC.
==Funkcija==
==Funkcija==
Line 6: Line 6:
==Struktura==
==Struktura==
-
Na osnovi nukleotidnih zaporedij zapisov za katepsine C podgan, človeka, miši, goveda, psa in parazita [http://en.wikipedia.org/wiki/Schistosome Schistosoma] so ugotovili, da je encim zelo ohranjen. Človeški in podganji Katepsin C cDNAs kodiranje predhodnikov (prepro-Katepsin C), ki vsebuje signal peptida 24 ostankov, pro-regijah 205 (podganji Katepsin C) ali 206 (človeski Katepsin C) ostankov in katalitskih področij 233 ostankov, ki vsebujejo ostanke katalitskega in so 30-40% enak zrela zaporedja amino kisline papain in številko drugih Katepsinov, vključno Katepsini, B, H, K, L, in S. Prevedena prepro-Katepsin C se predela v zreli obliki z vsaj štirimi razcepi polipeptidnih verig.
+
Na osnovi nukleotidnih zaporedij zapisov (cDNA) za katepsine C podgan, človeka, miši, goveda, psa in parazita [http://en.wikipedia.org/wiki/Schistosome Schistosoma] so ugotovili, da je encim zelo ohranjen. Človeški in podganji katepsin C se sintetizirata kot preproencima, ki vsebujeta signalni peptid dolg 24 ostankov, pro-regijo z 205 (podganji) oziroma z 206 ostanki(človeški katepsin C) in katalitsko področje dolgo 233 aminokislinskih ostankov. Med temi jih je 30-40 % identičnih kot v zaporedju encima papaina in številnih drugih katepsinov (B, H, K, L, in S). Prepro-katepsin C se pretvori v zrelo obliko po vsaj štirih cepitvah polipeptidne verige.
==Viri in literatura==
==Viri in literatura==
-
*http://www.nature.com/emboj/journal/v20/n23/full/7594146a.html
 
*http://en.wikipedia.org/wiki/Cathepsin_C
*http://en.wikipedia.org/wiki/Cathepsin_C
 +
*http://www.nature.com/emboj/journal/v20/n23/full/7594146a.html
[[Category:LEX]]
[[Category:LEX]]

Current revision

Katepsin C oziroma dipeptidilpetidaza l je lizosomska cisteinska proteaza iz peptidazne družine C1. Po svoji aktivnosti je eksopeptidaza. Gen pri človeku ima oznako CTSC.

Funkcija

Katepsin C je pomemben aktivator mnogih serinskih proteaz v imunskih / vnetnih celicah. Katalizira odcep dipeptidov z N-koncev beljakovinskih in peptidnih substratov, razen če je (i) aminska skupina na N-koncu blokirana, (ii) mesto cepitve pred ali za prolinskim ostankom, ( iii) N-končni ostanek lizin ali arginin, ali (iv) struktura peptida ali beljakovine preprečuje nadaljnje odcepljanje dipeptidov z N-konca.


Struktura

Na osnovi nukleotidnih zaporedij zapisov (cDNA) za katepsine C podgan, človeka, miši, goveda, psa in parazita Schistosoma so ugotovili, da je encim zelo ohranjen. Človeški in podganji katepsin C se sintetizirata kot preproencima, ki vsebujeta signalni peptid dolg 24 ostankov, pro-regijo z 205 (podganji) oziroma z 206 ostanki(človeški katepsin C) in katalitsko področje dolgo 233 aminokislinskih ostankov. Med temi jih je 30-40 % identičnih kot v zaporedju encima papaina in številnih drugih katepsinov (B, H, K, L, in S). Prepro-katepsin C se pretvori v zrelo obliko po vsaj štirih cepitvah polipeptidne verige.


Viri in literatura

Personal tools