Katepsin C

From Wiki FKKT

Revision as of 11:23, 29 January 2010 by MDolinar (Talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Katepsin C oziroma dipeptidilpetidaza l je lizosomska cisteinska proteaza, iz peptidazne družine C1. Po svoji aktivnosti je eksopeptidaza. Gen pri človeku ima oznako CTSC.

Funkcija

Katepsin C je pomemben aktivator mnogih serinskih proteaz v imunskih / vnetnih celicah. Katalizira odcep dipeptidov z N-koncev beljakovinskih in peptidnih substratov, razen če je (i) aminska skupina na N-koncu blokirana, (ii) mesto cepitve pred ali za prolinskim ostankom, ( iii) N-končni ostanek lizin ali arginin, ali (iv) struktura peptida ali beljakovine preprečuje nadaljnje odcepljanje dipeptidov z N-konca.


Struktura

Na osnovi nukleotidnih zaporedij zapisov za katepsine C podgan, človeka, miši, goveda, psa in parazita Schistosoma so ugotovili, da je encim zelo ohranjen. Človeški in podganji Katepsin C cDNAs kodiranje predhodnikov (prepro-Katepsin C), ki vsebuje signal peptida 24 ostankov, pro-regijah 205 (podganji Katepsin C) ali 206 (človeski Katepsin C) ostankov in katalitskih področij 233 ostankov, ki vsebujejo ostanke katalitskega in so 30-40% enak zrela zaporedja amino kisline papain in številko drugih Katepsinov, vključno Katepsini, B, H, K, L, in S. Prevedena prepro-Katepsin C se predela v zreli obliki z vsaj štirimi razcepi polipeptidnih verig.


Viri in literatura

Personal tools