Katepsin C

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

Katepsin C oziroma dipeptidilpetidaza l je lizosomska cisteinska proteaza iz peptidazne družine C1. Po svoji aktivnosti je eksopeptidaza. Gen pri človeku ima oznako CTSC.

Funkcija

Katepsin C je pomemben aktivator mnogih serinskih proteaz v imunskih / vnetnih celicah. Katalizira odcep dipeptidov z N-koncev beljakovinskih in peptidnih substratov, razen če je (i) aminska skupina na N-koncu blokirana, (ii) mesto cepitve pred ali za prolinskim ostankom, ( iii) N-končni ostanek lizin ali arginin, ali (iv) struktura peptida ali beljakovine preprečuje nadaljnje odcepljanje dipeptidov z N-konca.


Struktura

Na osnovi nukleotidnih zaporedij zapisov (cDNA) za katepsine C podgan, človeka, miši, goveda, psa in parazita Schistosoma so ugotovili, da je encim zelo ohranjen. Človeški in podganji katepsin C se sintetizirata kot preproencima, ki vsebujeta signalni peptid dolg 24 ostankov, pro-regijo z 205 (podganji) oziroma z 206 ostanki(človeški katepsin C) in katalitsko področje dolgo 233 aminokislinskih ostankov. Med temi jih je 30-40 % identičnih kot v zaporedju encima papaina in številnih drugih katepsinov (B, H, K, L, in S). Prepro-katepsin C se pretvori v zrelo obliko po vsaj štirih cepitvah polipeptidne verige.


Viri in literatura

Personal tools