Revision history of "Katepsini"

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search
(Latest | Earliest) View (newer 50) (older 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Diff selection: mark the radio boxes of the versions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with current version, (last) = difference with preceding version, M = minor edit.

  • (cur) (last) 21:27, 4 January 2010 LZugelj (Talk | contribs) (1,795 bytes) (New page: == '''Katepsini''' == Beseda katepsini izvira iz grščine in pomeni »prebaviti«. To so encimi, ki razgrajujejo endogene beljakovine in sodelujejo pri avtolizi. Sodijo v skupino prot...)
(Latest | Earliest) View (newer 50) (older 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
Personal tools