Kazalo BMB

From Wiki FKKT

Revision as of 13:20, 7 May 2018 by MDolinar (Talk | contribs)
(diff) ←Older revision | Current revision (diff) | Newer revision→ (diff)
Jump to: navigation, search

Na tej strani je glavno kazalo za teme s področja biokemije in molekularne biologije.

Contents

Predstavitev študija biokemije na FKKT UL

Splošna obvestila za študente

Študijski predmeti po bolonjskih stopnjah

Študij po bolonjskih načelih za 1. letnike se je na FKKT začel na 1. in 3. stopnji v študijskem letu 2009/10, na 2. stopnji pa v študijskem letu 2012/13. Študij po starem programu je bilo mogoče zaključiti do konca št. leta 2015/16. Kdor še namerava dokončati študij, se mora po merilih za prehode na bolonjski sistem prepisati v ustrezen letnik novega študija.

Raziskovalno delo na FKKT

Biokemija in molekularna biologija sta kot osnovni področji predvsem vključena v raziskovalno delo sodelavcev Katedre za biokemijo UL FKKT. Kratka predstavitev dela katedre je na (uradni) spletni strani fakultete, nekaj tudi med informacijami za dijake. Več podatkov sledi na prenovljeni spletni strani FKKT UL, ki pa še ni zaživela (stanje avgust 2012). Na wikiju pa boste našli nekaj podatkov o raziskavah cianobakterij, ki potekajo na naši katedri.

V letu 2018 poteka na Katedri za biokemijo projekt v okviru razpisa Po kreativni poti do znanja, kjer študentje raziskovalno delujejo na problematiki gospodarskih družb. S podjetjem Soline, pridelava soli in Nacionalnim inštitutom za biologijo, Morsko biološko postajo, sodelujemo pri projektu Mikroorganizmi petole in solinskega blata iz Sečoveljskih solin - SOLINE18. Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Leksikon biokemije in molekularne biologije

Za področje biokemije in molekularne biologije so pripravljali opise gesel študenti 2. letnika biokemije v okviru seminarjev pri predmetu Biokemija (predbolonjski študij). Gesla imajo razlago v obsegu 400 - 500 besed in povezave do drugih strani z razlagami in do slikovnega gradiva. Leksikon ima svoje kazalo, urejeno po poglavjih, vsi vnosi pa so označeni s kategorijo LEX, tako da je gesla možno pregledovati tudi po abecedi.

Spletna orodja za biokemike in molekularne biologe
 • Strokovna orodja
  • Iskalnik zaporedij in struktur pri EMBL
  • Iskalnik zaporedij, literature, genomskih podatkov idr. pri NCBI
  • Iskalnik aminokislinskih zaporedij in drugih lastnosti proteinov SwissProt
  • Klasifikacija proteinskih družin in drugi podatki o proteinih PIR
  • Iskalnik 3D struktur proteinov v zbirki PDB
  • Iskalnik zaporedij in njihovih poravnav BCM
  • Iskalnik podatkov o encimih E.C.
  • Iskalnik slik bioloških makromolekul IMB Jena
  • Zbirka orodij za molekularno biologijo CMS
  • Zbirka orodij za proteomiko ExPASy
  • WebCutter - orodje za restrikcijsko analizo DNA
  • Centrifuge Helper - preračuni rcf/g za različne rotorje
  • Buffer Solutions - preračuni količin za pufre z različnimi pH in ionskimi močmi (za IE)
  • Periodni sistem elementov: WebElements
  • Program za analizo oligonukleotidov: OligoAnalyzer 3.0
  • Domača orodjarna za molekularno biologijo

Ostalo

Personal tools