Kemoreceptorja SRBC-64 in SRBC-66 sta povod za razvojne učinke dormantnega feromona v C. elegans

From Wiki FKKT

Revision as of 19:24, 30 November 2009 by Ana bajc (Talk | contribs)
(diff) ←Older revision | Current revision (diff) | Newer revision→ (diff)
Jump to: navigation, search

Kemijsko komunikacijo med pripadniki iste vrste omogočajo signali, ki jih imenujemo feromoni. Nematoda Caenorhabditis elegans izloča mešanico majhnih molekul, s skupnim imenom dormantni feromoni (DF), ki regulira prehod ličinke v mirujočo fazo in uravnava obnašanje odraslih osebkov preko še nepoznanih receptorjev.

Kyuhyung Kim, Koji Sato in sodelavci so v reviji Science 13. 11. 2009 objavili, da so določili dva receptorja, ki sodelujeta pri prehodu ličinke v mirovanje. To sta proteina SRBC-64 in SRBC-66, del skupine proteinov SRBC, ki se je pri C. elegans močno razširila in specializirala za različne odgovore na DF. Receptorja delujeta v nevronih ASK in prehod v mirovanje povzročita v sodelovanju s proteinom GPA-3, tako da inhibirajo delovanje gvanilil ciklaze DAF- 11 in s tem zmanjšajo raven cikličnega gvanozinmonofosfata. Znanstveniki na podlagi svojih opažanj sklepajo, da pri vsaki stopnji razvoja ličinke do odrasle živali sodelujejo različni receptorji in na tak način omogočajo tako raznolike odgovore organizma na iste komponente DF.

Določitev receptorjev za nekatere komponente DF, bo omogočila raziskovanje mehanizmov bolj kompleksnih feromonov, ki povzročajo razvojne in vedenjske odgovore v organizmu in mogoče bomo lahko na tak način dobili boljši vpogled v podobne procese pri drugih živalih.

Personal tools