Klorid

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(New page: '''Klorid''' je sol klorovodikove kisline (HCl). Empirična formula iona je Cl<sup>-</sup> in ima naboj -1. Molska masa iona je 35,45 g/mol. Kloridi so praviloma ...)
Current revision (01:35, 29 January 2010) (view source)
(New page: '''Klorid''' je sol klorovodikove kisline (HCl). Empirična formula iona je Cl<sup>-</sup> in ima naboj -1. Molska masa iona je 35,45 g/mol. Kloridi so praviloma ...)
 

Current revision

Klorid je sol klorovodikove kisline (HCl). Empirična formula iona je Cl- in ima naboj -1. Molska masa iona je 35,45 g/mol. Kloridi so praviloma dobro topni v vodi, izjeme so soli naslednjih kationov: Cu+, Ag+, Tl+, Hg22+, Pb2+.

Dokaz iona

Srebrov nitrat (AgNO3) daje belo amorfno oborino, topno v 2N NH3, Na2S2O3, KCN, netopno v dil. HNO3:

  1. Cl- + Ag+ ↔ AgCl(s)
  2. AgCl(s) + 2NH3(aq) ↔ [Ag(NH3)2]+(aq) + Cl-
  3. [Ag(NH3)2]+ + Cl- + 2H+ ↔ AgCl(s) + 2NH4+
    • Iz raztopine se po dodani HNO3 zopet izloči bela oborina srebrovega klorida.


  • AgCl + 2S2O32- ↔ [Ag(S2O3)2]3- + Cl-
  • AgCl + 2CN- ↔ [Ag(CN)2]- + Cl-

Obarjanje je značilno iz kisle raztopine (HNO3), ker dajejo tudi anioni SO42-, SO32-, PO43-, CO32-, C2O42-, BO2- s srebrovim ionom bolj ali manj podobne oborine, ki pa so topne v razredčeni HNO3.

Tabela topnosti

Topnost glede na temperaturo. Enota je g/100 g H2O pri pritisku 101,325 kPa (1 atm). x pomeni, da pri tisti temperaturi razpade.

Formula 0°C 10°C 20°C 30°C 40°C 50°C 60°C 70°C 80°C 90°C 100°C
AlCl3 43.9 44.9 45.8 46.6 47.3 48.1 48.6 49.0
NH4Cl 29.4 33.2 37.2 41.4 45.8 50.4 55.3 60.2 65.6 71.2 77.3
BaCl2 31.2 33.5 35.8 38.1 40.8 46.2 52.5 55.8 59.4
BeCl2 42 42
CdCl2 100 135 135 135 135 136 140 147
CsCl 146 175 187 197 208 230 250 260 271
CaCl2 59.5 64.7 74.5 100 128 137 147 154 159
CeCl3 100
CoCl2 43.5 47.7 52.9 59.7 69.5 93.8 97.6 101 106
CuCl 9.9e-3·10-3
CuCl2 68.6 70.9 73 77.3 87.6 96.5 104 108 120
AuCl3 68
FeCl2 49.7 59 62.5 66.7 70 78.3 88.7 92.3 94.9
FeCl3·6H2O 74.4 91.8 107
PbCl2 670e-3·10-3 820e-3·10-3 1 1.2 1.42 1.94 2.54 2.88 3.2
LiCl 69.2 74.5 83.5 86.2 89.8 98.4 112 121 128
MgCl2 52.9 53.6 54.6 55.8 57.5 61 66.1 69.5 73.3
MnCl2 63.4 68.1 73.9 80.8 88.5 109 113 114 115
Hg2Cl2 32.46e-6·10-6
HgCl2 3.63 4.82 6.57 8.34 10.2 16.3 30 61.3
NdCl3 96.7 98 99.6 102 105
NiCl2 53.4 56.3 66.8 70.6 73.2 81.2 86.6 87.6
KCl 28 31.2 34.2 37.2 40.1 45.8 51.3 53.9 56.3
PrCl3 104
RbCl 77 84 91 98 104 115 127 133 143
SmCl3 92.4 93.4 94.6 96.9
AgCl 192.3e-6·10-6 52e-6·10-6
NaCl 35.7 35.8 35.9 36.1 36.4 37.1 38 38.5 39.2
SrCl2 43.5 47.7 52.9 58.7 65.3 81.8 90.5 101
SnCl2 84
UO2Cl2 320
YCl3 77.3 78.1 78.8 79.6 80.8
ZnCl2 342 353 395 437 452 488 541 614

Reference

  • Splošna in anorganska kemija, F. Lazarini, druga izdaja, 2004
  • Reakcije in identifikacija ionov, Univerza v Ljubljani FKKT, 2006
Personal tools