Koencim Q10

From Wiki FKKT

Revision as of 19:36, 5 January 2010 by Janja (Talk | contribs)
(diff) ←Older revision | Current revision (diff) | Newer revision→ (diff)
Jump to: navigation, search

Koencim Q10 (oz. ubikinon) je provitamin, ki nastaja v telesu in ima vlogo v maščobah topnega elektronskega prenašalca v mitohondrijski dihalni verigi. Kemično je to 2,3-dimetoksi-5-metil-6-dekaprenil benzokinon. V naravi je v več oblikah, najdemo pa ga lahko v mikroorganizmih, rastlinah in sesalcih. Nahaja se v vseh celicah evkariontov in v skoraj vseh celicah prokariontov. Številka ob imenu označuje, koliko kemičnih podenot ima molekula v svoji sestavi (število izoprenskih podenot). Pri ljudeh ubikinon vsebuje deset izoprenskih enot. Ker ga lahko sami sintetiziramo v telesu, ne spada med snovi, ki jih moramo nujno vnesti s hrano, čeprav ga lahko precej zaužijemo tudi s hrano (npr. govedina, perutnina, brokoli…).

http://www.q10.si/?menu=2


SINTEZA

Koencim Q10 se sintetizira v telesu. Sinteza vključuje tri glavne stopnje: iz tirozina ali fenilalanina poteka sinteza benzokinona; sinteza izoprenske verige poteka s pomočjo acetilkoencima A preko mevalonatne poti; tretji korak pa je sklopitev teh struktur. Za sintezo so pomembni tudi vitamin B6, B12, vitamin C, folna kislina, itd..


VLOGA

Molekula koencima Q10 ima v organizmu dve vlogi: je pomembna spojina v procesu pridobivanja celične energije in ima lastnosti antioksidanta. ATP (energijska molekula, iz katere črpajo celice energijo za svoje delovanje) nastaja na notranji mitohondrijski membrani v procesu oksidativne fosforilacije. V tej verigi reakcij je ubikinon prenašalec elektronov med spojinami in s tem direktno sodeluje pri nastanku energije v obliki ATP. Druga naloga ubikinona je njegovo antioksidacijsko delovanje oz. varovanje celic pred prostimi radikali. Varuje pred peroksidacijo maščob, beljakovin in DNK. Lahko bi ga imenovali tudi lovilec prostih radikalov. Slednji so visokoreaktivne molekule, pomembne za nastanek številnih bolezni (rakasta obolenja, Parkinsonova bolezen, ateroskleroza…) in ki sodelujejo v procesih staranja. S starostjo količina ubikinona v telesu upada. Nekateri menijo, da so staranje in starostne degenerativne bolezni povezane z zmanjšano sposobnostjo organizma, da bi obdržal take koncentracije ubikinona, ki bi ustrezale potrebi za antioksidacijsko obrambo.


VIRI:

http://sl.wikipedia.org/wiki/Ubikinon

http://goriska.zdruzenje-ms.si/rehabilitacija/Koencim%20Q10.pdf

http://www.zdrava.si/koencim-q10-a-78.php

Personal tools