Kolagen (I)

From Wiki FKKT

Revision as of 07:28, 2 September 2010 by MDolinar (Talk | contribs)
(diff) ←Older revision | Current revision (diff) | Newer revision→ (diff)
Jump to: navigation, search

Kolagen je najbolj zastopan in glavni strukturni protein v telesu, saj predstavlja več kot 90 % suhe mase zunajceličnega matriksa tkiv in organov. Prisoten je v kitah, kosteh, koži in v krvnih žilah. V koži je kar 80 % kolagena, zato tudi najbolj vpliva na prožnost in elastičnost kože. Ojačuje krvne žile in ima pomembno vlogo pri razvoju tkiva. V trdni obliki se nahaja v roženici in očesni leči. Uporablja se pri plastični kirurgiji in pri zdravljenju opeklin. Pri nastajanju kolagena so zelo pomembne majhne celice - hondrociti, saj proizvajajo encime, ki razgrajujejo kolagen in tako ustvarjajo prostor za sintezo novega.

Kolageni so zgrajeni iz aminokislin, pri čemer so značilni ostanki Gly (35 %), Ala (11 %), Pro (21 %) in 4-Hyp. Tkiva so zgrajena iz različnih tipov kolagenov, toda en tip kolagena vedno prevladuje. Danes je znanih okrog 20 kolagenskih tipov. Poznamo kolagene, ki tvorijo vlakna ( I, II, III, V, XI) in kolagene, ki ne tvorijo vlaken (IV, VI, VII, VIII, IX, X, XII). Tisti, ki tvorijo vlakna imajo dolge trojne vijačnice, za ostale kolagene pa je značilno, da so heterogeni. [1]

Kolagen (I)] je najbolj zastopan kolagen v tkivih, zato je tudi izolacija tega proteina najlažja. Zgrajen je iz dveh verig alfa1(I) ter iz ene verige alfa2(I). Vsaka veriga ima okrog 1500 aminokislinskih ostankov aminokislin. Dolga vlakna kolagena(I) v kitah pritrjajo mišice na kosti in lahko prenesejo ogromne sile; imajo tudi zelo veliko natezno trdnost, zato so kite lahko iztegnjene.VIRI

Literatura:

  • Tissue engineering. Clemens van Blitterswijk. 1st edition. Canada : Academic Press is an imprint of Elsevier, 2008. 740 s. ISBN 978-0-12-370869-4.
  • STEVENS, Lewis. Avian biochmistry and molecular biology. United Kingdom : Cambridge university press, 1996. 272 s. ISBN 0-521-61211.
  • HAMES, B.D., HOOPER, N.M. Instant notes : Biochemistry. 2nd edition. United Kingdom : BIOS Scientific Publishers Ltd, 2000. 422 s. ISBN 1-85996-142-8.
  • LODISH, Harvey, et al. Molecular cell biology. 6th edition. USA : W. H. Rfeeman and Company, 2007. 1150 s. ISBN 9781429203142.
  • Peter Stušek. 2006 . Biologija človeka. Ljubljana: DZS


DODATNA POVEZAVA NA SPLET:

1. Članek, ki je objavljen v reviji PNAS - Defining the domains of type I collagen involved in heparin- binding and endothelial tube formation: [2]

2. Opis aminokislin (in beljakovin) v spletnem iskalniku wikia science: [3]

Personal tools