Koleratoksin

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Current revision (15:43, 24 February 2010) (view source)
m (KOLERATOKSIN moved to Koleratoksin: velike začetnice)
 

Current revision

Toksin kolere izdeluje in izloča bakterija Vibrio cholerae. Vibriji kolere so neinvazivni, po okužbi kolonizirajo sluznico tankega črevesa. Njihova patogenost je odvisna od izdelovanja enterotoksina, ki deluje v epitelijskih celicah sluznice tankega črevesa (enterocitih). Zaradi spremenjene prepustnosti membrane enterocitov se povečata koncentracija ionov in količina vode v črevesni svetlini. Močna driska, povezana s čezmerno izgubo tekočine in elektrolitov, lahko v najhujših primerih povzroči hipovolemični šok in smrt.
Toksin kolere je sestavljen iz ene podenote A in petih enakih podenot B. Podenote B tvorijo prstan, v katerem je vpeta podenota A. Podenota A ima odseka A1 in A2, ki ju povezuje disulfidna vez.
Toksin kolere je zapisan v operonu ctxAB (cholera toxin), ki ima dva gena (ctxA in ctxB) in je del genoma bakteriofaga, ki se je vgradil v bakterijski kromosom. Gen ctxB se učinkoviteje prepisuje kot ctxA, zato nastaja več molekul podenote B.
Domnevajo, da se podenote B ugreznejo v citoplazemsko membrano in oblikujejo transmembranski kanalček, skozi katerega vstopi v celico podenota A. Ni pa mogoče izključiti niti možnosti vstopa z endocitozo.
Odsek A1 je aktiven encimski del toksina kolere. Deluje tako, da ADP-ribozilira beljakovino Gs, ki uravnava dejavnost adenilatciklaze in s tem sintezo cikličnega AMP (c-AMP) v celici. V prisotnosti toksina kolere ADP-ribozilirana beljakovina Gs ne more hidrolizirati GTP, posledica česar je trajna aktivacija adenilatciklaze in čezmerno izdelovanje c-AMP.
Povečana raven c-AMP v enterocitih povzroči spremenjeno dejavnost ionskih črpalk v membrani enterocitov. Posledica tega je zaviranje vstopa ionov Na+ in Cl- v enterocite in spodbujanje izstopa ionov Cl- in HCO3- iz enterocitov. Protiabsorptivni in hipersekrecijski učinek v sluznici tankega črevesa je vzrok za veliko izgubo vode in elektrolitov.


VIRI:

Uzunović-Kamberović S. 2009.,Streptococcus. V: Medicinska mikrobiologija. Fojnica : Štamparija, 394-397

Koren S. 2002. Bakterijski toksini. V: Medicinska bakteriologija z imunologijo in mikrologijo. Ljubljana : Medicinski razgledi, 75-80

Andlovic A. 2002. Vibriji. V: Medicinska bakteriologija z imunologijo in mikrologijo. Ljubljana : Medicinski razgledi, str. 213

Gubina M. 2002. Rod Bacillus. V: Medicinska bakteriologija z imunologijo in mikrologijo. Ljubljana : Medicinski razgledi, str. 230

Podlipnik Č., Bernardi A., 2007. Design of a Focused Virtual Library to Explore Cholera Toxin B-site, Acta Chim. Slov., 54, 425-436


POVEZAVE NA SPLETU:

Spletna stran študentov medicinske fakultete; Seminar iz mikrobiologije, v katerem je podrobni opis Vibrio cholerae in pandemije kolere: http://www.medenosrce.net/pogled.asp?ID=489


Primer kratkega opisa poteka toksina skozi membrano in slikovni prikaz aktivacije Gs- proteina, zaradi toksina; Naslov: KOMUNIKACIJA MEĐU STANICAMA I TKIVIMA: hormoni, transmiteri i čimbenici rasta 1999.06.11:
http://bmb.pharma.hr/predavanja/hormoni/sld020.htm


Spletni učbenik o bakteriobiologiji; Vibrio cholerae and Asiatic Cholera:
http://textbookofbacteriology.net/index.html

Personal tools