Revision history of "Kombinacija temne fermentacije v trdnem stanju in mehanske obdelave za razgradnjo lignoceluloze: Inovativen pristop za proizvodnjo biogoriv in hlapnih organskih kislin."

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search
(Latest | Earliest) View (newer 50) (older 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Diff selection: mark the radio boxes of the versions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with current version, (last) = difference with preceding version, M = minor edit.

  • (cur) (last) 14:16, 1 June 2015 JernejP (Talk | contribs) (5,457 bytes) (New page: '''Uvod''' Beseda lignoceluloza ali lignocelulozna biomasa pomeni suho materijo rastlin, ki je najbolj razširjena surovina za izdelavo bio-goriv na Zemlji. Iz same besede lahko razberemo...)
(Latest | Earliest) View (newer 50) (older 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
Personal tools