Revision history of "Komplementarno delovanje nanocevk in imunoglobinov IgY pri odkrivanju in uničevanju rakastih celic na dojkah"

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search
(Latest | Earliest) View (newer 50) (older 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Diff selection: mark the radio boxes of the versions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with current version, (last) = difference with preceding version, M = minor edit.

  • (cur) (last) 19:27, 25 December 2009 Kokoska (Talk | contribs) (2,101 bytes) (New page: HER2 receptorji (člani družine [http://en.wikipedia.org/wiki/ErbB ErbB]) se nahajajo na površini celične membrane in spodbujajo rast normalnih, zdravih človeških celic v dojki. HER2 ...)
(Latest | Earliest) View (newer 50) (older 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
Personal tools