Laktoglobulin

From Wiki FKKT

Revision as of 20:48, 5 January 2010 by Ldolar (Talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Laktoglobulin je glubolin prisoten v mleku sesalcev. Sestavlja 50-60% vsebnosti sirotkinih proteinov v mleku goveda. Spada med kristalne proteine topne v mleku, v vodi ni topen. Poznamo več variant proteina; alfa-LG in beta-LG.

Beta laktoglobulin je glavni sirotkin protein v kravjem mleku (~3 g/l), prisoten je tudi v mnogih drugih vrstah sesalcev. Sestavljen je iz zaporedja 162 aminokislin, v mleku se nahaja v obliki stabilnega dimera. Za prežvekovalce je značilen samo en lokus, ki kodira različne alele beta-LG, medtem ko pri neprežvekovalcih lahko najdemo dva (konj), pri mačkah celo tri lokuse za beta-LG. V ovčjem mleku lahko najdemo tri alelne variante beta-LG (A, B in C). Varianta A se od B razlikuje po aminokislinski substituciji Tyr20-->His20, razlika med A in C pa opredeljuje aminokislinska substitucija Arg148-->Gln148. Odporen je na prebavne encime v želodcu kar pomeni, da se praktično nedotaknjen hitro absorbira.

Alfa-Laktoglobulin: do danes so odkrite variante in sicer A in B. Je zelo lahko prebavljiv protein. V kravjem mleku (~1 g/l). Pri primatih je odraz nenadzorovan v odzivu na hormon prolaktin, in poveča proizvodnjo laktoze. Kot monomer ima močne vezi z kalcijevimi in cinkovimi ioni, in lahko učinkuje kot sredstvo proti nastajanju tumorjev(v strukturi HAMLET lahko povzroči apoptozo v tumorju). Ena izmed glavnih razlik s beta-LG, je v tem da nima proste –SH vezi, ki lahko služi kot začetna točka za reakcijo kovalentne združitve.

Zelo pomemben je tudi vpliv laktoproteinskih genov za tehnološke lastnosti mleka. Pogostnost pojavljanja teh genov se med pasmami razlikuje in zato lahko laktoproteinske gene uporabljamo tudi kot genske markerje med pasmami. Opažanja, da so nekatere alelne variante polimorfnih laktoproteinov povezane z boljšo izkoristljivostjo mleka v tehnoloških postopkih, še posebej pri proizvodnji sira.

Mleko je znan alergen, zato mora proizvajalec na deklaracijo o izdelku glede prisotnosti ali odsotnosti glubina zadovoljiti potrebe direktiv EU, za kar se uporablja metoda znana kot ELISA (enzyme linked immunosorbent assay), ki določa vrsto in vsebnost proteina v hrani.Viri

http://en.wikipedia.org/wiki/Beta-lactoglobulin
http://en.wikipedia.org/wiki/Alpha-lactalbumin
http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/lactoglobulin
http://www.dlib.si/v2/StreamFile.aspx?URN=URN:NBN:SI:doc-316NKLH9&id=c8f31d9d-fd7b-47b6-912c-6cf7b397f483&type=PDFSlike

http://en.wikipedia.org/wiki/File:3blg.png

Personal tools