Lamin

From Wiki FKKT

Revision as of 12:31, 24 June 2010 by MDolinar (Talk | contribs)
(diff) ←Older revision | Current revision (diff) | Newer revision→ (diff)
Jump to: navigation, search

Lamini so nitasti proteini, ki jih najdemo v celičnem jedru. Prištevamo jih v skupino intermediarnih filamentov razreda V. Vežejo se na jedrne membranske proteine in skupaj oblikujejo jedrno lamino na notranji strani membrane. Razlikujemo tri tipe laminov: A, B in C. Mutacija v genu za lamin A povzroča bolezen prehitrega staranja, imenovano progeria. Mutirana oblika gena za lamin povzroča hitrejšo delitev celic, kar povzroči njihovo umiranje in pripelje do prehitrega staranja. Povprečna starost, ki jo ljudje s to boleznijo dočakajo, je 13 do 14 let. Navadno ljudje, ki trpijo za njo, umrejo iz podobnih vzrokov kot stari ljudje, navadno zaradi možganske ali srčne kapi. Simptomi vključujejo plešavost, močno postaran videz, majhno glavo in obraz ter izredno veliko čeljust.

Personal tools